Warmte op de werkvloer

Uw medewerkers zijn een belangrijke factor bij de productiviteit van uw fabriek. De temperatuur in hun werkomgeving kan een grote invloed hebben op de productiviteit van de medewerkers. Hoe groot die invloed is hangt echter sterk af van de individuele tolerantie van uw medewerkers.

Zo ondervindt de ene persoon eerder hinder van warmte en de andere meer van kou of vervuilde lucht. Het is onmogelijk om voor iedereen het perfecte werkklimaat te creëren maar het is belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om er als werkgever alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het werkklimaat geen schadelijke gevolgen kan hebben voor de medewerkers. Het achterwege laten van maatregelen voor het optimaliseren van het werkklimaat kan de productiviteit van uw medewerkers aanzienlijk beïnvloeden. Vaak kan één eenmalige investering het werkklimaat in uw bedrijf enorm verbeteren, waardoor ook de productiviteit beter gewaarborgd blijft en ziekteverzuim kan worden gereduceerd. Met name wanneer de temperaturen extreem hoog oplopen, zoals wij in de laatste twee zomers hebben meegemaakt, kunnen klimaatsystemen een grote bijdrage leveren aan het op peil houden van uw productiviteit.

Temperatuur op de werkvloer

Door de jaren heen zijn er door verschillende instanties en wetenschappers onderzoeken uitgevoerd naar de effecten die temperatuur en luchtkwaliteit hebben op de productiviteit van medewerkers. Uit deze onderzoeken kwam steeds naar voren dat de productiviteit op erg warme en erg koude dagen lager ligt dan wanneer de temperatuur op een normaal niveau ligt. In deze blog gaan we alleen in op de werkomstandigheden bij verhoogde temperaturen.

Bedrijven waar in de productieruimten veel machines staan opgesteld hebben snel te maken met een verhoogde temperatuur. Deze machines geven vaak veel warmte af en daardoor kan de temperatuur op de werkvloer erg snel oplopen als er geen maatregelen worden genomen.

Effect warmte op de productiviteit

Warmte op de werkvloer heeft een nadelig effect op de productiviteit van de medewerkers om verschillende redenen. Zo kunnen mensen zich minder goed concentreren, de alertheid neemt af, ze zijn sneller afgeleid dan normaal en ze ervaren meer stress. Het is dus belangrijk om voor voldoende koeling te zorgen op de werkvloer om de productiviteit en veiligheid hoog te houden en tegelijkertijd een reductie in het ziekteverzuim te bewerkstelligen. Onderzoek laat ook zien dat blootstelling aan directe hittebronnen een groter negatief effect heeft op medewerkers dan indirecte warmte. Het is dus effectiever om het probleem bij de bron aan te pakken dan de gehele ruimte te koelen.

Hittestress op de werkvloer

Hittestress kan ontstaan als werknemers langere tijd worden blootgesteld aan hoge temperaturen en niet voldoende af kunnen koelen. Het is de opeenhoping van de lichaamswarmte plus de omgevingswarmte minus de warmte die het lichaam weer kwijt kan aan de omgeving. Hittestress is dus niet iets wat elke medewerker gelijk ervaart. Zo kunnen medewerkers worden blootgesteld aan ongeveer dezelfde temperaturen in een ruimte maar zijn er vele andere variabelen die ervoor zorgen dat sommige medewerkers een hogere hittestress ervaren dan hun collega’s. De volgende variabelen kunnen invloed uitoefenen op hoeveel hittestress een persoon ervaart:

 • Lichamelijke conditie
 • Bestaande gezondheidsklachten als hart- of longaandoeningen.
 • Medicatiegebruik
 • Zwangerschap
 • Lichaamsbouw
 • Gewenning (sommige mensen acclimatiseren makkelijker)
 • Leeftijd
 • Inspanningsniveau van de medewerker
 • Drinkgewoontes (drinkt iedereen genoeg water)
 • Kleding

Luchtvochtigheid en gevoelstemperatuur

Warmte is echter niet de enige factor die belangrijk is als we kijken naar warmte indicatoren. Deze gaat gepaard met luchtvochtigheid. Luchtvochtigheid heeft geen invloed op de omgevingstemperatuur maar wel op de gevoelstemperatuur die de medewerkers ervaren. Bij een relatief hoge luchtvochtigheid is het lichaam minder goed instaat om af te koelen dan bij een lage luchtvochtigheid. Het lichaam koelt namelijk af door transpiratie. Bij een lage luchtvochtigheid verdampen kleine zweetdruppeltjes erg snel waardoor het lichaam goed kan blijven koelen. Bij een hoge luchtvochtigheid zit er al zoveel vocht in de lucht dat de zweetdruppeltjes minder goed verdampen. Dit heeft als effect dat het lichaam moeite heeft om lichaamswarmte af te geven aan de omgeving. Mensen ervaren dit als broeierige of drukkende warmte.

*gevoelstemperatuur op basis van luchtvochtigheidspercentages

Wetgeving warmte

De Nederlandse wet kent geen vaste grenswaarden op het gebied van warmte. Er staat dus niet vast welke temperaturen acceptabel zijn of niet. Volgens het Arbo besluit is het echter niet toegestaan dat werknemers gezondheidsproblemen krijgen als gevolg van hun werkzaamheden. Dit is opgenomen in artikel 6.1 van het Arbo besluit. Het is dus uitermate belangrijk om bij warme dagen preventief te werk te gaan om zo uw personeel te ontzien van overmatige hitte stress. Preventieve maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Koele dranken aanbieden
 • Tropenrooster handhaven
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden
 • Vaker pauzes houden
 • Werkzaamheden afwisselen met een koelere werkplek
 • Kortere blootstelling geven aan warmtebronnen
 • Regels omtrent kleding versoepelen

Oplossingen hitteprobleem

Om de productiviteit in de zomermaanden op peil te houden kan het een verstandige keuze zijn om de hulp in te schakelen van een professional op het gebied van industriële klimaat­beheersing. Er zijn verschillende oplossingen of combinaties van oplossingen mogelijk om een hitteprobleem volledig uit te bannen. LMI kan in overleg met u een volledig op maat geëngineerde installatie aanbieden waarmee u de luchtvochtigheid en warmte kunt controleren.

Kijk voor verschillende van deze oplossingen op de pagina over klimaat­beheersing.