Luchttechnische oplossingen binnen de voedingsmiddelen­industrie

Onze jarenlange expertise in de voedselproducerende branches zorgt ervoor dat wij de issues die spelen zeer goed op ons netvlies hebben. We komen in deze industrie onder andere problemen tegen rondom thema’s als geur, condens en vocht, warmte, hygiëne en strenge veiligheidseisen vanuit de overheid.

Elke productieomgeving heeft specifieke issues rondom deze thema’s en onze turn-key totaal­oplossingen voorzien in het oplossen van deze problematiek. Door onze turn-key aanpak garanderen wij volledige ontzorging in de ontwikkeling, engineering, productie en implementatie van onze luchttechnische installaties.

Issues in de voedingsmiddelen­industrie

Binnen de voedingsmiddelen­industrie zien we een grote diversiteit aan veel voorkomende issues. De belangrijkste problemen die we in de food-industrie tegenkomen hebben te maken met:

Condens en vocht in de voedingsmiddelen­industrie

Tijdens de productie van voeding komt veel vocht vrij, denk daarbij aan het verhitten/koken/blancheren enzovoort. Bij deze productieprocessen ontstaat een (vaak veel te) hoge relatieve luchtvochtigheid (RV). Door deze hoge vochtigheidsgraad en het ontstaan van damp zien we in deze productieomgevingen veel condensvorming. Condens en vocht vormen een gevaar voor de voedselveiligheid omdat ze een voedingsbodem voor schimmels en bacteriën kunnen zijn.

Het nastreven van een zo’n laag mogelijke RV zorgt ervoor dat de kwaliteit van het eindproduct verbetert en, belangrijker nog, dat de voedselveiligheid beter gewaarborgd wordt. Het waarborgen van de veiligheid is cruciaal in deze industrie.

Warmteproblemen bij de productie van voedingsmiddelen

Bij het produceren van voedingsmiddelen komt er naast vocht veelal warmte vrij. Voor de optimalisatie van de kwaliteit van uw eindproduct is de juiste manier van koelen van het product belangrijk. Uiteraard speelt warmte ook een belangrijke rol als het gaat om de voedselveiligheid en een optimaal werkklimaat.

Geur: een veel voorkomend probleem binnen de voedingsmiddelen­industrie

Binnen de voedingsmiddelen­industrie worden diverse productietechnieken toegepast waarbij geur vrijkomt. denk daarbij net zoals bij warmte en vocht aan verhitten, koken, blancheren en bakken. Het afzuigen en afvoeren van damp, rook en 'vuile' lucht dient op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te worden uitgevoerd. De omgeving waarin de productielocatie is gevestigd dient veelal geen hinder te ondervinden van het afzuigen afvoeren en uitstoten van deze 'vuile' lucht.

Door de lucht te filteren dan wel te wassen kan de lucht schoon worden afgevoerd naar buiten of worden teruggevoerd naar het binnenklimaat. De manier van zuiveren van de lucht hangt sterk af van de omstandigheden waarin geproduceerd wordt, de richtlijnen waar de producent zich aan dient te houden en de (chemische) samenstelling van de af te voeren lucht. Een goede inventarisatie en meting ligt ten grondslag aan de engineering van de juiste oplossing.

De overheid wil de overlast door geurhinder beperken en stelt daarom geurbeleid op. Eén van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handreiking is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau.

In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen.
(Bron: Infomil geur)

(Fijn) stof in de voedselproductie

Ook stof is een issue waar we tegenaan lopen tijdens de productie van voedsel. Denk aan het afvullen, toevoegen van bakkersmeel, ingrediënten en kruiden in poedervorm enzovoort. De impact van stof op met name de gezondheid van medewerkers is vaak niet te overzien. Denk bijvoorbeeld aan bakkersastma of het ontstaan van een grondstofallergie. Door het goed afzuigen van stof bij de bron kunnen dit soort problemen worden geminimaliseerd waardoor ziekteverzuim gereduceerd kan worden en de arbeidsproductiviteit en medewerkerstevredenheid toeneemt.

Werkwijze LMI lucht & milieu issues

Door out-of-the-box te denken en een pragmatische aanpak te kiezen, maar ook door een grondige inventarisatie op basis van eigen metingen leveren wij unieke turn-key oplossingen binnen de voedingsmiddelen­industrie. Het afzuigen van warme, vochtige lucht en het afzuigen en filteren van stof en geur uit de lucht zorgt samen met de toevoer van schone gefilterde en gekoelde lucht voor het optimale klimaat. Uiteraard houden wij rekening met individuele wensen behoeften en eisen die er gesteld worden binnen de industrie waarin u actief bent. Meer weten over onze werkwijze? Bekijk onze 'werkwijze' pagina voor meer informatie. Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de voedingsmiddelen­industrie? Wij gaan graag met u in gesprek.

Toepassingen in de praktijk