Industriële stofafzuiging & pneumatisch transport

In industriële productieomgevingen kunnen allerlei soorten vervuiling ontstaan als gevolg van stof in de omgevingslucht die vrijkomt tijdens het productieproces. Ondanks dat er bij industriële productieprocessen al vaak stofafzuiging plaatsvindt bij de bron blijft er toch fijnstof in de lucht dwarrelen.

Productiviteitsrisico's​

Dit stof kan uiteindelijk neerslaan op de verwerkte producten, zorgen voor uitval en een risico vormen voor de producthygiëne. In geval van calamiteiten kan dat zelfs leiden tot imagoschade voor uw onderneming. Daarnaast kan stofverontreiniging leiden tot overmatige slijtage en stilstand van delen van de productielijn, hetgeen de productiviteit direct beïnvloedt.

Explosiegevaar

Bij bijvoorbeeld meel- of suikerstof is er gevaar dat een stofexplosie ontstaat door elektrostatische effecten als er teveel stof in de lucht aanwezig is. Bij een gasomgeving kan krachtig ventileren het ontploffingsgevaar wegnemen. Bij een stofomgeving is dit niet mogelijk omdat dit meer gevaren met zich meebrengt. Er zal dus een andere luchttechnische oplossing noodzakelijk zijn.

Gezonde werkomgeving

In een omgeving met veel stof kan er gezondheidsschade ontstaan bij uw werknemers. Asbeststof is bijvoorbeeld zeer schadelijk en zelfs kankerverwekkend. Maar ook steenstof, fijnstof en fijne metaaldeeltjes hebben bij langdurige blootstelling een nadelig effect op de gezondheid van uw medewerkers. De overheid hanteert strenge regels om de gezondheid van uw medewerkers te waarborgen. Het is dus van belang dat de werkomgeving in uw organisatie aan alle regels voldoet. Het getuigt bovendien van goed werkgeverschap en zal de productiviteit van uw werknemers ten goede komen.

Oplossingen

Ongeacht de aard van de productieprocessen in uw organisatie is het van belang om uiteenlopende problemen met stof zoveel mogelijk te voorkomen, zodat deze geen negatieve invloed hebben op het productieproces. Daarbij is het belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat de aangeboden oplossingen voor ontstoffing ook daadwerkelijk de problemen voorkomen of verhelpen. LMI lucht heeft veel ervaring met het oplossen van stofproblemen door de juiste industriële stofafzuiging, wij helpen u graag bij de implementatie van een efficiënt systeem van ontstoffing in de productieomgeving dat zorgt voor een gezond en veilig werkmilieu dat aan alle regels voldoet.

Verschillende techieken

Er zijn verschillende technieken voor het oplossen van stofproblemen in fabrieken en industrie. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

Pneumatisch transport

​​Pneumatisch transport is een systeem waar men materiaal door een gesloten systeem aanzuigt door gebruik te maken van een vacuüm. Hierbij valt te denken aan materiaal als granulaat, rijfel, snipper, of klein afval. Het is van groot belang dat hier de juiste engineering wordt toegepast zodat het materiaal zonder problemen vervoerd kan worden en er geen verstoppingen ontstaan.​

Fluid bed - wervel bed

​Een fluid bed, oftwel een schudbed is een vorm van pneumatisch transport waarbij deeltjes gekoeld of gedroogd en getransporteerd worden. Bij dit systeem wordt het materiaal verplaatst door gebruik te maken van lucht om het te laten zweven. Als het materiaal eenmaal zweeft kan het gemakkelijk worden verplaatst.​​

Stoffiltering

​Door gebruik te maken van een stoffilter kan er ook met warmteterugwinning gewerkt worden. Dit scheelt aanzienlijk in de energiekosten en kan u misschien een subsidie opleveren. Er zijn verschillende soorten filters beschikbaar en LMI lucht biedt u in overleg de beste optie aan.

Voorbeelden van toegepaste industriële stofafzuiging in de praktijk

Meer weten?

Wilt u meer weten over stof, luchtkwaliteit en regelgeving lees dan ons blog "De effecten van stof op de industrie"

Andere oplossingen van LMI Lucht en Milieu issues

Engineering

LMI ontwikkelt geavanceerde en op maat ontworpen luchttechnische totaal­oplossingen op turn-key basis. U heeft één aanspreekpunt voor advies, ontwerp, productie, montage en onderhoud.

Meer info Engineering

Condens en Vocht

In veel productieomgevingen en bij de meest uiteenlopende productieprocessen komt vocht en condens vrij tijdens de fabricage. U zorgt voor een veiliger werkklimaat en hogere productiviteit door stoom of condens te reduceren en/of te geleiden.

Meer info Condens en Vocht

Geluid

LMI biedt akoestische totaal­oplossingen voor gebouwen en industrie. Wij ontwerpen, construeren, monteren en plaatsen individueel voor u ontworpen geluidsisolatie­concepten passend bij de geluidsbron.

Meer info Geluid

Klimaat­beheersing

Klimaat­beheersing is niet het eerste waaraan gedacht wordt bij het produceren van goederen en levensmiddelen. Toch is het juiste klimaat in productiehallen vaak van groot belang, zowel voor het productieproces als voor de mensen die er werkzaam zijn.

Meer info Klimaat­beheersing

Geur

Veel productieprocessen hebben geur- en/of stankproblemen in de productieruimte of in de omgevingslucht tot gevolg. Voldoende afzuiging en/of wassing is dan van groot belang, niet alleen voor uw medewerkers maar ook voor de omgeving. De overheid hanteert strenge richtlijnen voor geuroverlast en emissie.

Meer info Geur

Industriële stofafzuiging

In industriële productieomgevingen kunnen allerlei soorten vervuiling ontstaan door vrijkomend stof. Dat stof kan nadelige effecten hebben op de productiviteit, de veiligheid van uw producten en de gezondheid van uw werknemers.

Meer info Industriële stofafzuiging