Geurafzuiging

Geurproblemen

Door het gebruik van machines die grondstoffen verwerken of producten vervaardigen kunnen er geuren vrijkomen tijdens productieprocessen. Dat kan tot gevolg hebben dat er geur- en/of stankproblemen kunnen ontstaan in de productieruimte of in de omgevingslucht.

Hinder en emissiegrenzen

Dit is niet alleen vervelend voor u, maar ook voor uw medewerkers en uw omgeving. Laten we eerlijk zijn, niemand zit erop te wachten om te werken in een stanklucht. Niet alleen kan de geur vervelend zijn, maar de geuren die vrijkomen kunnen ook de vastgestelde emissiegrenzen overschrijden en hierdoor het milieu schaden. LMI biedt totaal­oplossingen aan voor geurbestrijding in diverse sectoren in de industrie.

Overheidsbeleid en normering

De overheid wil de overlast door geurhinder beperken en stelt daarom geurbeleid op. Eén van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handreiking is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau. In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen.
(Bron: Infomil geur)

Veiligheid personeel

Zoals hierboven al is aangegeven is het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat u het geur- of stankprobleem goed in de gaten houdt. In een aantal gevallen is het volgens de Arbo-wet zelfs verplicht om voor voldoende afzuiging/wassing te zorgen om hinderlijke geuren te neutraliseren. De stoffen die vrijkomen kunnen schadelijk zijn om in te ademen of uit te stoten. Door het plaatsen van de juiste wasser/scrubber of filterinstallatie kunnen wij ervoor zorgen dat uw medewerkers in een betere leefzone/klimaat werken.

Behandeling vrijkomende stoffen

Sommige stoffen die vrijkomen bij productieprocessen zijn schadelijker dan andere stoffen. Het is echter wel altijd belangrijk om de uitstoot van deze vrijkomende stoffen op de juiste manier te managen en hinderlijke geuren te neutraliseren. Dit kan op verschillende manieren:

Industriële luchttechnische oplossingen door LMI Luchttechniek:

 • Jarenlange ervaring in het oplossen van industriële geur- en/of stankproblemen op basis van nauwkeurige meting en analyse
 • Geen probleem is ons onbekend, voor elke organisatie bieden wij een oplossing op maat
 • Gespecialiseerd in het leveren van maatwerk industriële afzuiginstallaties met een gaswasser/scrubber, actief koolstoffilter, naverbrander of biobed
 • Ook een combinatie van systemen is een optie, zoals een industriële afzuigingsinstallatie gecombineerd met een gaswasser, scrubber, actief koolfilter, industrieel ventilatie­systeem of warmteterugwinning
 • We gaan graag met u in overleg om te zoeken naar de meest kosteneffectieve en duurzame methode om geurstoffen te neutraliseren

Verschillende soorten geurbestrijdende installaties:

 • Actief koolstoffilter op maat

  Een industriële afzuiginstallatie met een actief koolstoffilter is ideaal voor het filteren van geur dragende droge lucht, waardoor het koolstoffilter optimaal werkt.

 • Gaswasser/scrubber op maat

  Een industriële afzuiginstallatie met een gaswasser of scrubber wordt vaak gebruikt in de voedingsmiddelen­industrie, maar ook bij varkenshouderijen is deze afzuiginstallatie een vaak gebruikte oplossing.

 • Biobed filter

  Een biobed of biofilter verwijdert geur met behulp van micro-organismen (meestal bacteriën) die aanwezig zijn op het filtermateriaal.

 • Met naverbrandingstechnieken kan geurhoudende afvallucht op een eenvoudige manier vergaand gereinigd worden.

Voorbeelden van toegepaste geurbestrijding in de industrie

Andere oplossingen van LMI Lucht en Milieu issues

Engineering

LMI ontwikkelt geavanceerde en op maat ontworpen luchttechnische totaal­oplossingen op turn-key basis. U heeft één aanspreekpunt voor advies, ontwerp, productie, montage en onderhoud.

Meer info Engineering

Condens en Vocht

In veel productieomgevingen en bij de meest uiteenlopende productieprocessen komt vocht en condens vrij tijdens de fabricage. U zorgt voor een veiliger werkklimaat en hogere productiviteit door stoom of condens te reduceren en/of te geleiden.

Meer info Condens en Vocht

Geluid

LMI biedt akoestische totaal­oplossingen voor gebouwen en industrie. Wij ontwerpen, construeren, monteren en plaatsen individueel voor u ontworpen geluidsisolatie­concepten passend bij de geluidsbron.

Meer info Geluid

Klimaat­beheersing

Klimaat­beheersing is niet het eerste waaraan gedacht wordt bij het produceren van goederen en levensmiddelen. Toch is het juiste klimaat in productiehallen vaak van groot belang, zowel voor het productieproces als voor de mensen die er werkzaam zijn.

Meer info Klimaat­beheersing

Geur

Veel productieprocessen hebben geur- en/of stankproblemen in de productieruimte of in de omgevingslucht tot gevolg. Voldoende afzuiging en/of wassing is dan van groot belang, niet alleen voor uw medewerkers maar ook voor de omgeving. De overheid hanteert strenge richtlijnen voor geuroverlast en emissie.

Meer info Geur

Industriële stofafzuiging

In industriële productieomgevingen kunnen allerlei soorten vervuiling ontstaan door vrijkomend stof. Dat stof kan nadelige effecten hebben op de productiviteit, de veiligheid van uw producten en de gezondheid van uw werknemers.

Meer info Industriële stofafzuiging