Geluidsreductie en geluidsisolatie voor bouw en industrie ​

Bij industriële productieprocessen kan er geluidsoverlast ontstaan door motoren, lopende banden, machines, ventilatiesystemen enzovoort. De Arbowet schrijft geluids­beheersing in bedrijfs- en productieruimtes voor, maar de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder geven ook strikte richtlijnen m.b.t. geluidhinder voor omwonenden.

Normering

De normen waarin de bepalingsmethoden voor de toetsing van geluidseisen voor gebouwen zijn vastgelegd zijn gedocumenteerd in de NEN 5077. Met andere woorden; de norm geeft aan hoe er gemeten en berekend moet worden, niet aan welke geluidseisen moet worden voldaan. Deze zijn voor de industrie vastgelegd in de Wet geluidhinder.

Oplossingen

LMI biedt akoestische totaal­oplossingen voor gebouwen en industrie. Wij ontwerpen, construeren, monteren en plaatsen individueel voor u ontworpen concepten die geluidsisolatie als geluidsomkastingen, geluidsdempers, apparaat-/machinebekledingen, leiding bekledingen en schermen kunnen omvatten, afhankelijk van de geluidsbron.

Metingen als basis

Door geavanceerde geluidsmetingen conform de normgeving bij o.a. de geluidsbron brengen wij het geluidsprobleem in kaart en wordt een geluidreducerende oplossing uitgewerkt. Wij gaan altijd uit van de dempingswaarden die gebaseerd zijn op de genormeerde isolatieklassen.

Industrieën waar we veel met geluid te maken hebben zijn onder andere de metaal­industrie, recycling industrie en de kunststof­industrie.

Voorbeelden van toegepaste geluidreductie en geluidisolatie in de industrie

Andere oplossingen van LMI Lucht en Milieu issues

Engineering

LMI ontwikkelt geavanceerde en op maat ontworpen luchttechnische totaal­oplossingen op turn-key basis. U heeft één aanspreekpunt voor advies, ontwerp, productie, montage en onderhoud.

Meer info Engineering

Condens en Vocht

In veel productieomgevingen en bij de meest uiteenlopende productieprocessen komt vocht en condens vrij tijdens de fabricage. U zorgt voor een veiliger werkklimaat en hogere productiviteit door stoom of condens te reduceren en/of te geleiden.

Meer info Condens en Vocht

Geluid

LMI biedt akoestische totaal­oplossingen voor gebouwen en industrie. Wij ontwerpen, construeren, monteren en plaatsen individueel voor u ontworpen geluidsisolatie­concepten passend bij de geluidsbron.

Meer info Geluid

Klimaat­beheersing

Klimaat­beheersing is niet het eerste waaraan gedacht wordt bij het produceren van goederen en levensmiddelen. Toch is het juiste klimaat in productiehallen vaak van groot belang, zowel voor het productieproces als voor de mensen die er werkzaam zijn.

Meer info Klimaat­beheersing

Geur

Veel productieprocessen hebben geur- en/of stankproblemen in de productieruimte of in de omgevingslucht tot gevolg. Voldoende afzuiging en/of wassing is dan van groot belang, niet alleen voor uw medewerkers maar ook voor de omgeving. De overheid hanteert strenge richtlijnen voor geuroverlast en emissie.

Meer info Geur

Industriële stofafzuiging

In industriële productieomgevingen kunnen allerlei soorten vervuiling ontstaan door vrijkomend stof. Dat stof kan nadelige effecten hebben op de productiviteit, de veiligheid van uw producten en de gezondheid van uw werknemers.

Meer info Industriële stofafzuiging