Luchttechnische oplossingen binnen de vlees­industrie en slachterijen

Onze jarenlange expertise in de vlees- en verwerkende industrie zorgt ervoor dat wij de issues die er spelen zeer goed op ons netvlies hebben. We komen in deze industrie onder andere problemen tegen rondom thema’s als geur, condens en vocht, warmte, hygiëne en strenge veiligheidseisen vanuit de overheid.

Elke productieomgeving heeft zijn eigen specifieke issues rondom deze thema’s en onze turn-key totaal­oplossingen voorzien in het oplossen van deze problematiek. Door onze turn-key aanpak garanderen wij volledige ontzorging in de ontwikkeling, engineering, productie en implementatie van onze luchttechnische installaties.

Issues in de vleesverwerkende industrie

Binnen de vleesverwerkende industrie zien we een grote diversiteit aan veel voorkomende issues. Op deze pagina gaan we dieper in op de problemen die wij veel tegenkomen in de industrie die zich bezig houd met de slacht en verwerking van vlees:

Condens en vocht in de vlees­industrie

Bij de verwerking van vlees heeft u in de productieomgeving te maken met veel vocht en condens. Met name bij het reinigen van slachtdieren, het verhitten van vlees en vleesproducten en bij het schoonmaakproces na een productiedag komt veel vocht in de vorm van damp vrij. Condens en vocht zijn gevaarlijk voor de voedselveiligheid omdat ze een bron van schimmels en bacteriën kunnen zijn.

Het nastreven van een zo’n laag mogelijke relatieve vochtigheid zorgt ervoor dat de kwaliteit van het eindproduct verbetert en, belangrijker nog, de voedselveiligheid beter gewaarborgd wordt. Het waarborgen van de veiligheid is cruciaal in de vlees­industrie.

Warmteproblemen bij de verwerking van vlees

Om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen is een optimale constante temperatuur cruciaal. De aard van de productieprocessen in de vlees­industrie maakt het waarborgen van een constante temperatuur niet makkelijk.
Ook het veranderende klimaat in Nederland zorgt voor meer problemen op dit gebied.

Geur: een veel voorkomend probleem binnen de vlees­industrie en de slachterijen.

Doordat er binnen de slacht- en vlees­industrie gewerkt wordt met dieren, is geur een veel voorkomend probleem binnen deze industrie. In de door infomil opgestelde Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) is terug te lezen aan welke wettelijke eisen men in de vlees­industrie dient te voldoen en hoe maatregelen ter voorkoming van overlast aan de omgeving dienen te worden uitgevoerd. Een en ander hangt af van o.a. de soort activiteiten die ontplooid worden, men maakt daarbij onderscheid tussen slachterijen, vetsmelterijen en de vleeswaren­industrie.

De omgeving waarin de slachterij of vleesverwerkende producent zich bevindt dient geen hinder te ondervinden van het afzuigen, afvoeren en uitstoten van deze geurhoudende lucht. Door de lucht te filteren dan wel te wassen kan de lucht schoon worden afgevoerd naar buiten of worden teruggevoerd naar het binnenklimaat. De manier van zuiveren van de lucht hangt sterk af van de omstandigheden waarin geproduceerd wordt, de richtlijnen waar de producent zich aan dient te houden en de samenstelling van de af te voeren lucht. Een goede inventarisatie en meting ligt ten grondslag aan de engineering van de juiste oplossing.

De overheid wil de overlast door geurhinder beperken en stelt daarom geurbeleid op. Eén van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handreiking is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau.


In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen.

(Bron: Infomil geur)

Werkwijze LMI lucht & milieu issues

Door out-of-the-box te denken en een pragmatische aanpak te kiezen, maar ook door een grondige inventarisatie op basis van eigen metingen leveren wij unieke turn-key oplossingen binnen de vlees­industrie. Het afzuigen van warme, vochtige en/of geurhoudende lucht, zorgt samen met de toevoer van schone, gefilterde en gekoelde lucht voor het optimale productieklimaat. Uiteraard houden wij rekening met individuele wensen behoeften en eisen die er gesteld worden binnen de industrie waarin u actief bent. Meer weten over onze werkwijze? Bekijk onze 'werkwijze' pagina voor meer informatie.

Toegepassingen in de praktijk