Condens en Vocht

In veel productieomgevingen en bij de meest uiteenlopende productieprocessen komt vocht en condens vrij tijdens de fabricage. De oorzaak hiervan is meestal te vinden in het ontstaan van grote temperatuurverschillen gedurende de verschillende processtappen die nodig zijn om tot een eindproduct te komen.

Problemen met vocht en condens spelen onder andere in de kunststof­industrie, de papier­industrie en vooral ook in de voedingsmiddelen­industrie. Nergens zijn de eisen zo hoog en is het belang van een goed afzuig­systeem voor vocht en condens zo groot als bij de productie van bijvoorbeeld bakkerijproducten, vlees- en vleeswaren, kant-en-klaarmaaltijden, farmaceutische producten en snoepgoed.

Productiviteit

Vocht en condens als gevolg van temperatuurverschillen tijdens het productieproces kunnen van grote invloed zijn op de producten die op de lijn worden gemaakt. Het kan leiden tot schommelingen in de kwaliteit waardoor problemen kunnen ontstaan bij bewerkingen in de volgende productiefase en in het uiterste geval tot verontreiniging en uitval van het product. Dat is uiteraard funest voor de productiviteit.

Veiligheid personeel

Een omgeving met veel vocht en condens is voor uw werknemers niet prettig om in te werken. Een zeer hoge luchtvochtigheid in het werkmilieu is zeer belastend en leidt tot verminderde productiviteit. Daarnaast kan het vocht in de ingeademde lucht elementen zoals schimmels bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid van uw werknemers. Voeg daaraan toe het risico van uitglijden en vallen op een vochtige vloer in de productieruimte en het is duidelijk dat een goede afzuiging van condens en vocht van levensbelang is.

Veiligheid installaties

Uw productieinstallaties hebben ook te lijden onder condens en vocht. Ondanks dat in veel installaties en machines gebruik wordt gemaakt van RVS en kunststof kunnen toch problemen met corrosie en vroegtijdige slijtage ontstaan. Bovendien kan in vochtige productieruimten en gebouwen gemakkelijk schimmelvorming optreden die lastig te bestrijden is.

Heeft u al nagedacht over hoe het in uw bedrijf gesteld is met het afdrijven van vocht en condens?

Andere oplossingen van LMI Lucht en Milieu issues

Engineering

LMI ontwikkelt geavanceerde en op maat ontworpen luchttechnische totaal­oplossingen op turn-key basis. U heeft één aanspreekpunt voor advies, ontwerp, productie, montage en onderhoud.

Meer info Engineering

Condens en Vocht

In veel productieomgevingen en bij de meest uiteenlopende productieprocessen komt vocht en condens vrij tijdens de fabricage. U zorgt voor een veiliger werkklimaat en hogere productiviteit door stoom of condens te reduceren en/of te geleiden.

Meer info Condens en Vocht

Geluid

LMI biedt akoestische totaal­oplossingen voor gebouwen en industrie. Wij ontwerpen, construeren, monteren en plaatsen individueel voor u ontworpen geluidsisolatie­concepten passend bij de geluidsbron.

Meer info Geluid

Klimaat­beheersing

Klimaat­beheersing is niet het eerste waaraan gedacht wordt bij het produceren van goederen en levensmiddelen. Toch is het juiste klimaat in productiehallen vaak van groot belang, zowel voor het productieproces als voor de mensen die er werkzaam zijn.

Meer info Klimaat­beheersing

Geur

Veel productieprocessen hebben geur- en/of stankproblemen in de productieruimte of in de omgevingslucht tot gevolg. Voldoende afzuiging en/of wassing is dan van groot belang, niet alleen voor uw medewerkers maar ook voor de omgeving. De overheid hanteert strenge richtlijnen voor geuroverlast en emissie.

Meer info Geur

Industriële stofafzuiging

In industriële productieomgevingen kunnen allerlei soorten vervuiling ontstaan door vrijkomend stof. Dat stof kan nadelige effecten hebben op de productiviteit, de veiligheid van uw producten en de gezondheid van uw werknemers.

Meer info Industriële stofafzuiging