Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

28 april Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (VGW)

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’. Vooral voor MKB-ondernemingen is het goed om daar eens bij stil te staan. In Europa is het MKB goed voor 67% van de werkgelegenheid en vormt daarmee de ruggengraat van de Europese economie. Tegelijkertijd is het MKB ook verantwoordelijk voor 82% van alle arbeidsongevallen. En alleen al in Nederland lopen jaarlijks 30.000 werknemers een beroepsziekte op en overlijden 4.500 mensen door beroepsgerelateerde aandoeningen.

Nauwelijks arbobeleid

Er wordt in het MKB nog veel te weinig aandacht besteed aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Zo worden nauwelijks RI&E documenten opgesteld, ondanks dat bedrijven dat al 25 jaar verplicht zijn. Slechts 20% van de bedrijven heeft arbozaken formeel vastgelegd in een concreet veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Veiligheid en gezondheid in uw bedrijf

In hoeverre lopen u en uw medewerkers risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid? Denk aan risico’s die ontstaan door het werken op hoogte of het werken met machines, maar ook aan het werken in een lawaaiige omgeving. Komen er bij uw productieprocessen (fijn)stof en schadelijke rook, gassen, dampen of sterk geurhoudende lucht vrij? En hoe is het gesteld met het werkklimaat in uw productieruimten, is er voldoende ventilatie, koeling en verwarming en hoe is het gesteld met de luchtvochtigheid?

Neem structurele maatregelen

Met structurele maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid zorgt u niet alleen dat u voldoet aan de eisen van de Arbowet maar creëert u ook een veilig en prettig werkklimaat voor uw medewerkers én een lager ziekteverzuim. LMI helpt u graag met oplossingen op maat voor ventilatie, klimaat­beheersing, koeling, verwarming en regulering van de relatieve luchtvochtigheid in productieomgevingen. Daarnaast bieden we efficiënte systemen voor de afzuiging van stof (ATEX) en gassen, damp, condens en vocht. Een derde aandachtsgebied is het reduceren van emissies op het gebied van geur en geluid. Heeft u vragen? Onze specialisten helpen u graag verder, bel ons op 088 - 11 86 000 of stuur een mail naar sales op lmilucht punt nl.