World Food Safety Day

Maandag 7 juni 2021 is World Food Safety Day, de internationale dag van de voedselveiligheid.

De internationale dag van de voedselveiligheid wordt jaarlijks georganiseerd door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Elk jaar worden wereldwijd 600 miljoen mensen ziek na het eten van besmet voedsel en 420.000 mensen overlijden, van wie 40% kinderen zijn jonger dan 5 jaar. Veilig voedsel is in deze tijd van crisis door COVID-19 extra belangrijk, de voedsel­industrie heeft daar een belangrijke rol in. Is de voedselveiligheid bij uw productieprocessen en in uw procesinstallaties voldoende gewaarborgd?

Kan COVID-19 worden overgedragen via voedsel?

Er is geen wetenschapelijk bewijs gevonden dat de bekende varianten van het corona-virus die COVID-19 veroorzaken overdraagbaar zijn via voedsel. Het virus wordt voornamelijk overgedragen door personen die besmet zijn, via druppeltjes in de lucht die door hoesten of niezen op ander personen terechtkomen.

Kan het coronavirus groeien en overleven op voedsel?

Het coronavirus kan niet groeien op voedsel. Terwijl bacteriën onder de juiste omstandigheden wel kunnen groeien op voedsel heeft een virus zoals het coronavirus een levende gastheer nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. Hoewel het virus wel kan overleven op objecten en oppervlakken, is het niet duidelijk hoe lang het kan overleven op voedsel en hoe hoog de graad van besmetting moet zijn om ervoor te zorgen dat iemand ziekteverschijnselen krijgt.

Voedselveiligheid

De beste manier om besmetting met het COVID-19 virus te vermijden is door goede hygiënemaatregelen. Dat betekent in de eerste plaats dat personeel in de voedsel­industrie zich moet houden aan de algemeen geldende voorschriften voor voedselveiligheid en dat zij daarnaast de specifieke regels van het RIVM ten aanzien van COVID-19 strikt moeten volgen. In de productieomgeving van voedselproducerende bedrijven is het bovendien zaak om alle oppervlakken en apparatuur die gebruikt wordt bij de voedselverwerking extra goed te reinigen en te desinfecteren.

Hoe veilig is uw productieomgeving?

World Food Safety Day is een goede aanleiding om nog eens goed te kijken naar de productieomgeving en procesinstallaties wanneer uw onderneming voedingsmiddelen produceert. Hoe is het gesteld met de omgevingstemperatuur tijdens de productie-uren, loopt de luchtvochtigheid niet te hoog op waardoor condens en schimmels kunnen ontstaan, ontstaat er veel damp of stof waaraan zich ziektekiemen kunnen hechten? En hoe zit het met de algehele luchthuishouding en ventilatie van de bedrijfsruimten? Heeft u hier vragen over, zijn er concrete issues op dit gebied die u graag opgelost wilt hebben of heeft u plannen voor nieuwbouw of verbouw waarbij u luchttechnische issues wilt voorkomen, dan gaan we hier graag over met u in gesprek. Onze specialisten helpen u graag verder, bel naar 088-11 86 000 of stuur een e-mail naar sales op lmilucht punt nl.