Start de verduurzaming van uw bedrijf en draai de gaskraan dicht

De energie-transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen krijgt veel aandacht in de media. We moeten van het gas af is de boodschap, maar die boodschap lijkt toch vooral te zijn gericht op de huishoudens en minder op bedrijfsleven en industrie. De industrie heeft echter een veel groter aandeel in het energie- en gasverbruik in Nederland. De energie-transitie bij bedrijven heeft een veel grotere impact op het beperken van het gasverbruik en de uitstoot van CO2. Daarmee komt het behalen van de klimaatdoelstellingen een stuk dichterbij.

Sterke stijging van de gasprijzen

De industrie heeft jarenlang kunnen profiteren van goedkoop Gronings gas, daaraan komt een einde als de gaskraan in 2030 helemaal dicht gaat. Tegelijkertijd zien we door de recente ontwikkelingen in Oekraïne de noodzaak ontstaan om de afname van Russisch gas te beperken. Beide factoren zorgen voor een sterke en blijvende verhoging van de gasprijzen, die bedrijven dwingt tot innovatie en een snellere overgang naar duurzame energiebronnen.

Begin bij het klimaat in uw bedrijfsruimten

In veel bedrijven wordt gas nog ingezet voor de verwarming van bedrijfsgebouwen en fabriekshallen, bijvoorbeeld met gasgestookte ketels of met gasheaters. Juist op het gebied van het klimatiseren van bedrijfsgebouwen is een eerste stap naar verduurzaming wellicht het meest eenvoudig te zetten.

Stap over op warmtepomptechniek

De overgang naar een gasloze klimaatinstallatie kan eenvoudig worden gemaakt door over te stappen van traditionele luchtbehandelingskasten naar zogenaamde rooftopunits op basis van warmtepomptechniek. Deze units hebben dus geen gas- of wateraansluitingen meer, maar behoeven alleen een elektriciteitsaansluiting. Een groot bijkomend voordeel is dat deze units niet alleen kunnen verwarmen, maar ook kunnen koelen. Voor veel bedrijven met een hoge warmtelast in de productieruimten kan dat een uitkomst zijn, zeker gezien de trend van steeds warmere zomers met extreme buitentemperaturen. Bovendien kan met deze systemen de relatieve vochtigheid worden gereguleerd.

Energie-efficiënt en duurzaam

Rooftop units zijn bijzonder energie-efficiënt en bieden u de mogelijkheid om te kiezen voor de inzet van duurzaam opgewekte stroom, afkomstig van bijvoorbeeld zonnepanelen en/of windturbines. U kunt de energie-efficiency zelfs nog verhogen door gebruik te maken van restwarmte uit uw bedrijfsprocessen, door de verwarmde of gekoelde lucht geheel of gedeeltelijk te laten recirculeren en door gebruik te maken van warmteterugwinning middels een kruisstroomelement of een warmtewiel, waarbij de warmte van de afgevoerde ‘vuile’ lucht gedeeltelijk kan worden afgegeven aan de toegevoerde verse lucht.

Fiscaal voordeel met de EIA

Energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen en duurzame energie worden door de overheid gestimuleerd middels de EIA, de energie-investeringsaftrek. Investeert u bijvoorbeeld in energiezuinige luchtbehandelings- of klimaatinstallaties voor uw bedrijfspanden? Of heeft u plannen voor andere energiebesparende investeringen zoals warmteterugwinning of een andere toepassing van duurzame energie in uw bedrijf? Met de EIA kunt u 45% van de kosten van uw investering in mindering brengen op de fiscale winst van uw bedrijf.

Interessant voor uw situatie?

LMI heeft alle expertise in huis om klimaatinstallaties op basis van warmtepompsystemen en warmte terugwin installaties te ontwikkelen en te engineeren voor uw bedrijfsruimten, rekening houdend met uw specifieke situatie en behoefte. Neem contact met ons op voor een adviesgesprek over de mogelijkheden.