whatsapp icoontje lmi
LMI Lucht en Milieu Issues
Diamantstraat 9
7554 TA Hengelo
 • Facebookpagina LMI
 • Twitter Pagina LMI
 • LinkedIn pagina LMI
 • Gray Google+ Icon

Industriële Klimaatbeheersing.

 

Klimaatbeheersing is niet het eerste waar aan gedacht wordt bij het produceren van goederen en levensmiddelen. Toch is het juiste klimaat in productiehallen vaak van groot belang, zowel voor het productieproces als voor de mensen die in dit proces werkzaam zijn. 

Om een goed werkklimaat, ook wel de “leefzone” genoemd, voor productie medewerkers te creëren is het systematisch regelen van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en verversing van lucht essentieel.

Op deze pagina zullen de verschillende industriële klimaat problemen en bijpassende oplossingen door middel van luchttechniek worden uitgelicht, we stippen aan welke issues wij vaak tegen komen en welke invloed temperatuur, luchtvochtigheid en verversing kunnen hebben op het productieproces, welke oplossingen er zijn en hoe deze kunnen worden toegepast.

 

We laten een aantal voorbeelden zien en geven antwoord op veel voorkomende vragen die wij terug horen in de markt.

Om het navigeren door deze pagina te vereenvoudigen is onderstaande inhoudsopgave samengesteld:

Inhoud:

[ Warmte beheersing / Hitte beheersing / Klimaatbeheersing / Infrarood opname voor Oplossing ]

 

1/17

Temperatuur


Bedrijven kunnen snel last hebben van een industrieel warmteprobleem in de bedrijfshallen waar productieprocessen plaats vinden. Er kan ook een verwarmingsprobleem aanwezig zijn omdat bedrijfshallen hoog zijn en warmte naar boven trekt.

 

Het is belangrijk om deze problemen tijdig aan te pakken omwille van het personeel en een reductie in de energiekosten. Er kan hierbij gedacht worden aan koeling door middel van airconditioning, ventilatiesystemen en adiabatische koeling. Het verwarmen van de werkplaats kan door middel van warmte terugwin installatie, stralingswarmte en luchtverplaatsing.

In de volgende paragrafen zullen verschillende industriële temperatuurproblemen en bijpassende oplossingen door middel van luchttechniek behandeld worden.

Industriële Warmteproblemen en hitte beheersing

Vooral productie bedrijven waar machines producten vervaardigen kan de temperatuur erg snel hoog oplopen. Het is dan voor de medewerkers die de machines onderhouden een zwaar en moeizaam proces om hun werk te doen. Dit probleem kan echter meerdere oorzaken hebben die er aan ten grondslag liggen.

In de Arbowet staat geen specifieke maximale temperatuur waaraan voldaan dient te worden. Artikel 6.1 geeft aan dat de temperatuur op de werkplek geen schade aan de werknemer mag veroorzaken. Het is dus per persoon verschillend wat een acceptabele temperatuur is, want mensen hebben verschillende lichaamstypen en een andere lichamelijke conditie. Het is echter altijd belangrijk om de temperatuur op de werkplek te reguleren, want warmte heeft ook een groot effect op de productiviteit van de medewerkers.

Een onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft aangetoond dat er een sterke correlatie is tussen oplopende warmte en de productiviteit van de medewerkers. Zo zou er bij temperaturen boven de 15°C de productiviteit met 1,5 tot 1,7% dalen per dag en graad die erbij komt. Om de productiviteit van uw bedrijf te waarborgen is het dus belangrijk om voor voldoende koeling te zorgen. Deze cijfers zijn gebaseerd op statistieken van een periode van de afgelopen 40 jaar.

LMI heeft de volgende problemen al velen malen succesvol op weten te lossen:

 •     Te weinig of een gebrek aan ventilatie waardoor de temperatuur stijgt.

 •     Te lage capaciteit van de luchtbehandelingsinstallatie.

 •     Geen afzuiging aan de bron van de warmte.

[ Koelingsprobleem / Hitte beheersing / Klimaatbeheersing / Productiviteit / klimaattechniek ]

 

Industriële luchttechnische oplossingen voor warmte bestrijding

Voor elk warmte probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk om het te verhelpen. Echter elke bedrijfssituatie is anders en er is een professional voor nodig om u de best mogelijke oplossing te adviseren. LMI heeft vele jaren ervaring op dit gebied en kan u ondersteunen in dit proces.

 

Wij ontzorgen u volledig en bieden een op maat geëngineerde oplossing aan, die voor uw bedrijf economisch en technisch de beste oplossing is is. Wij helpen u met mogelijke subsidies waar u aanspraak op zou kunnen maken bij eventuele warmte terugwinning.

Welke oplossingen zijn er voor het koelen van een productieomgeving?


    - Adiabatische koeling ( direct en indirect )
    - Airconditioning luchtbehandelingskasten
    - Koelen / ventileren met buitenlucht

In de onderstaande toelichting wordt dieper ingegaan op de diverse oplossingen voor het koelen van een productieomgeving.

Adiabatische koeling


Een adiabatisch koelsysteem verkoelt de lucht door middel van verdampingskoeling en is zeer effectief in bepaalde omstandigheden. De lucht krijgt een directe koeling door het verdampen van water waardoor verdampingsenergie onttrokken wordt aan de lucht en de temperatuur daalt.

 

Vaak wordt de gekoelde lucht niet direct gebruikt, maar wordt hiermee een tweede luchtstroom gekoeld om de relatieve luchtvochtigheid (RV) van het binnenklimaat op peil te houden. Adiabatische koeling is een concept dat al eeuwen lang in gebruik is door de mens en de natuur.

Het is dan ook een erg energiezuinige oplossing die men vaak toepast. Hoe warmer de buiten temperatuur hoe groter het verkoelingseffect kan zijn. Het verkoelingseffect is naast de hoogte van de temperatuur ook afhankelijk van de luchtvochtigheid in de ruimte.

 

In Nederland is de luchtvochtigheid over het algemeen hoog waardoor het weinig zin heeft om de lucht te koelen met vocht. Productiehallen waar de warmte hoog is en de luchtvochtigheid 45% of lager kan een adiabatische koeling de perfecte oplossing zijn.

Directe en indirecte adiabatische koeling


Er zijn 2 verschillende soorten adiabatische koeling. Een directe adiabatische koeling verspreid de vochtige gekoelde lucht direct in de te koelen omgeving en bij een indirect adiabatisch koelsysteem wordt gebruik gemaakt van een wisselsysteem waarbij de koeling zal worden overgebracht op een andere luchtstroom. De reden om te kiezen voor een indirect adiabatisch systeem kan zijn dat de relatieve luchtvochtigheid in de productieruimte niet mag toenemen.

Industriële Airconditioning - Luchtbehandelingskasten


Airconditioning is vandaag de dag erg populair bij particulieren en kantoorruimtes. Het gaat hierbij vaak om kleinere ruimtes waar de temperatuur makkelijk te controleren is met een kleine luchtbehandelingskast. 
Bij grote productiebedrijven gaat dit echter niet op, hier gaat het om grote hallen die vaak ook nog eens erg hoog zijn. 

Warme lucht trekt dan wel naar boven maar desalniettemin zijn er installaties nodig met een grote capaciteit om de koeling voor zulke grote ruimtes te verzorgen. 

Daarnaast is er een goed verdelingssysteem nodig dat zorgt dat de temperatuur overal gelijk is. 
Het is dus belangrijk om een goede luchtstroom te creëren die efficiënt koelt maar die de medewerkers niet ziek maakt.

Koelen met buitenlucht


Naast bovenstaande oplossingen is er ook nog een energiezuinige oplossing die gebruik maakt van koeling door middel van de buitenlucht. Dit systeem is erg afhankelijk van het buitenklimaat en is gemiddeld erg effectief. Dit concept is goed toe te passen in hallen/productieruimtes waar machines staan die veel warmte afgeven waardoor de temperatuur snel stijgt. 

In de warmere maanden van het jaar kan deze temperatuur dan hoogtes bereiken waar niet in te werken valt. Deze hoge temperaturen hebben een nadelig effect op de productiviteit van de medewerkers en zo dus ook op het rendement van een bedrijf. 

Door het uitwisselen van de warme binnenlucht door de koelere buitenlucht kan de temperatuur makkelijk gecontroleerd worden en zo kan de productiviteit ook gewaarborgd worden. Het nadeel van dit systeem is dat er geen extra koeling mogelijk is ten opzichte van de buiten temperatuur. Echter in veel situaties is dit een duurzame energiezuinige oplossing die de temperatuur op de werkvloer weer acceptabel maakt.

Industriële koelcel

Bij de verwerking van bepaalde producten is een constante temperatuur nodig om de kwaliteit te waarborgen of om machines optimaal te kunnen laten functioneren. Om de temperatuur makkelijk te controleren zal er een specifieke ruimte gebouwd worden die zeer goed geïsoleerd is. 

Door deze goede isolatie zal het vele malen makkelijker en duurzamer zijn om een bepaalde temperatuur te handhaven. De koeling zal plaatsvinden door het toedienen van gekoelde veelal geconditioneerde / HEPA gefilterde lucht in de geïsoleerde ruimte.

[ Adiabatische koeling / Airconditioning / Koelen met buitenlucht / Koelcel ]

 

 
 
 

Industriële verwarmingsproblemen 


In de koudere winter maanden is het vaak lastig om een grote hal goed te verwarmen. Productiehallen of magazijnen zijn vaak erg hoog waardoor de warmte onder het plafond komt te hangen. Dit maakt het erg belangrijk om effectief met de warmte om te gaan door middel van het toepassen van juiste luchtcirculatie.

Het is uiteraard wel belangrijk om meerdere warmtebronnen te hebben en daarnaast een juiste lucht circulatie zodat deze warmte ook voelbaar is voor de werknemers.

LMI heeft al vele verwarmingsproblemen opgelost door de jaren heen en is vaak tegen de volgende zaken aangelopen:

 • Gebruik maken van stralingswarmte op een te grote afstand

 • Onjuiste of geen luchtcirculatie om de warmte op de juiste plek te krijgen

 • Te weinig warmtebronnen voor een grote hal 

[ Industrieel verwarmingsprobleem / Lucht circulatie / Stralingswarmte ]

 

 

Oplossingen voor het verwarmen van industriële omgevingen

In het najaar en de winter zal juist verwarming nodig zijn om het juiste klimaat te scheppen voor productieprocessen en medewerkers.

Er zijn vele verschillende manieren om een bedrijfshal te verwarmen. LMI kan u ondersteunen om zo de juiste keuze te maken voor uw personeel, het productieproces en uw budgettaire/financiële situatie.

 

Bij sommige oplossingen is het mogelijk een subsidie te ontvangen om de duurzame investering aan te moedigen. Ook daarin kunnen wij u wegwijs maken zodat u ook kunt profiteren van de op het moment van de investering geldende subsidie regelingen. 

Opties voor verwarmen productieruimtes:

 • stralingsverwarming

 • luchtverwarming

 • warmtepomp techniek /warmte terugwinning 

 • downflow ventilatoren

 • Klimaatbeheersingssystemen 

Vaak wordt er een combinatie van meerdere oplossingen toegepast in een productieomgeving, dit omdat elke productieomgeving een unieke aanpak vereist. 

Stralingsverwarming

Stralingsverwarming is een goede manier van verwarmen als de werknemers werkzaam zijn op dezelfde plek in een grote hal. Door hier gebruik van te maken hoeft niet de gehele hal verwarmd te worden wat erg in de kosten scheelt. Als de werknemers veel in beweging zijn is deze oplossing niet meer effectief.

 

Luchtverwarming

Het verwarmen van de lucht is een erg aangename en relatief goedkope manier om uw productiehal te verwarmen. Bij deze oplossing zal de lucht verwarmd worden door middel van gas stoking of door middel van warm water. Het is mogelijk om dit te doen met onder andere de volgende oplossingen: 

 1. Luchtbehandelingssystemen waarbij gebruik gemaakt zal worden van warmtewiel of een kruisstroomelement. Deze zijn multifunctioneel en kunnen onder andere ook gebruikt worden voor warmteterugwinning, luchtverversing en filtratie.

 2. Make-up air systeem met een zeer hoog verwarmingsrendement. Een make-up air systeem lucht van buiten naar binnen en conditioneert deze tot de binnentemperatuur en de juiste RV. Tegelijkertijd wordt een gelijke hoeveelheid lucht afgevoerd om zo te zorgen voor een stabiele luchtdruk in de ruimte. 

Warmtepomp techniek / Warmte terugwin installatie (wtw-installatie)

Door middel van een warmtewiel of kruisstroomelement kan in het verwarmingsproces de warmte van de “vuile” lucht die afgevoerd wordt deels behouden blijven. De verse lucht van buiten wordt met de warmte van de uitgaande luchtstroom voorverwarmd, wat een groot verschil maakt in het energieverbruik. Een installatie die deze methode van voorverwarmen gebruikt wordt ook wel een warmte terugwin installatie (wtw-installatie) genoemd.

Het grote voordeel van een warmtepomp is dat het gebruikt kan worden voor zowel koeling als verwarming. Het systeem maakt gebruik van rest warmte die elders beter gebruikt kan worden. Op deze manier zal er geen warmte verspilt worden in uw organisatie waardoor u fors kunt besparen op de kosten. Het besparingspotentieel zal tussen de 50 en 70% liggen ten op zichtte van conventionele installaties.

Downflow ventilatoren

Een downflow ventilatiesysteem bestaat uit een warmtebron die een bedrijfshal verwarmd en een aantal ventilatoren onder het plafond. Onder het plafond verzamelt de warme lucht zich en de ventilatoren laten deze warme lucht circuleren door de hal. Hiermee voorkom je energieverlies door ophoping hoge temperaturen onder de dakconstructie en is er minder energie nodig om op de werkvloer een aangename temperatuur te handhaven.

Klimaatbeheersingssysteem


Een klimaatbeheersingssysteem waarmee in de zomer de lucht gekoeld wordt, kan in de winter ook als verwarming toegepast worden. Met een klimaatbeheersingssysteem wordt gebruik gemaakt van warme lucht, die direct in de productiehal of het magazijn geblazen wordt. Hierdoor is het mogelijk een ruimte snel te verwarmen, waardoor de temperatuur heel nauwkeurig te regelen is.

[ Oplossingen warmteprobleem / Stralingsverwarming / Luchtverwarming / Warmtepomp techniek ]

 

 

Lucht verversing / ventilatiesystemen

Om ruimtes van verse lucht te voorzien is het belangrijk te zorgen voor voldoende toevoer van "verse" (soms geconditioneerde) lucht. Het verversen van lucht gebeurt door middel van een natuurlijke danwel mechanische of hybride ventilatie systeem.

Onderstaande opsomming laat zien welke mogelijkheden voor verversing van lucht er is voor de ruimtes waarin geproduceerd worden. 

 • Een ventilatie systeem met natuurlijke toevoer / natuurlijke afvoer --> toepasbaar in industrie waar lucht samenstelling en constante factoren minder relevant zijn. Voorbeelden hiervan zien we ook veel terug in de woningbouw en dan met name oudere woningen deze zijn veelal niet voorzien zijn van mechanische ventilatiesystemen. 

 • Een ventilatie systeem met natuurlijke toevoer / mechanische afvoer --> Voorbeeld is een afzuig installatie in een ruimte waarbij de toevoer op gang komt door onderdruk dat veroorzaakt wordt door de zuigende werking van de afzuiginstallatie. De natuurlijke aanvoer is dan vaak een normaal ventilatierooster al dan niet voorzien van een filter.

 • Een ventilatie systeem met mechanische toevoer / natuurlijke afvoer --> bij een systeem als deze werkt het druk principe omgekeerd. De mechanische toevoer van lucht zorgt voor een overdruk in de ruimte waardoor deze een weg zoekt naar buiten via bijvoorbeeld een dakrooster, of afvoer pijp. 

 • Een ventilatie systeem met mechanische toevoer en mechanische afvoer --> ook wel balansventilatie genoemd. Dit systeem kenmerkt zich door een systeem waarbij de toe en afvoer mechanisch gelijkmatig geregeld is. Voordeel van een systeem als deze is dat dit gecombineerd kan worden met een warmte wisselaar, of warmte wiel voor het terugwinnen van temperatuur ( warme dan wel koude lucht afhankelijk van het gewenste binnenklimaat ), het reguleren van luchtdruk ( overdruk, onderdruk / constante druk ) bij sommige productieprocessen relevant, en het controleren/constant houden van de RV ( relatieve vochtigheid van de lucht ). Deze systemen zijn veelal onderdeel van een een LBK ( luchtbehandelingskast ).

[ LBK /Lucht behandelingskast ] [ luchtverversing ] [ ventilatiesystemen ] [ Natuurlijke ventilatie [ Mechanische ventilatie ]

 

 

Luchtvochtigheid (RV relatieve (lucht)vochtigheid)

Naast temperatuur en verversing is ( zoals in het vorige hoofdstuk al opgemerkt ) de Relatieve vochtigheid een zeer belangrijk element dat meespeelt binnen de klimaatbeheersing. Voor veel productieprocessen speelt het element vocht een belangrijke rol.

 

Het constant houden van de RV komt de kwaliteit van de productie bij vele processen ten goede wat invloed heeft op klanttevredenheid van afnemers en het verhogen van productiviteit van de productielijn. Afhankelijk van de productieprocessen en de lokale omstandigheden kan de luchtvochtigheid beïnvloed worden door het toevoegen / onttrekken van vocht uit het klimaat.

 • Bij het ontvochtigen van de de lucht wordt er vocht ontrokken uit de omgeving en/of wordt er vochtige lucht afgevoerd en "droge" lucht aangevoerd.

 • Bij het bevochtigen van lucht, ( bijvoorbeeld bij directe adiabatische koeling ) wordt er vocht toegevoegd aan de lucht danwel wordt er vochtige lucht aangevoerd en droge lucht onttrokken aan de omgeving. 

Vooral in omgevingen waar bijvoorbeeld met poeders wordt gewerkt, in de voedingsmiddelen industrie, papier industrie maar ook in chemische dan wel farmaceutische industrie, is het belangrijk de luchtvochtigheid contstant te houden.

[ Relatieve Vochtigheid ] [ RV ] [ Luchtvochtigheid ] [ Ontvochtigen ] [ Bevochtigen ]

 

 

Meten is Weten: Oplossingen voor een optimaal binnenklimaat

Zoals in de voorgaande hoofdstukken duidelijk wordt zijn er enorm veel verschillende elementen waar rekening mee moet worden gehouden daar waar het gaat om het optimaliseren van het binnenklimaat / productie klimaat. 

Om een passende oplossing voor uw specifieke productieomgeving te vinden dient eerst de huidige situatie geanalyseerd worden. Een van de gebruikte meet methodes is middels een infrarood opname (zie afbeelding hieronder) van de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van bijvoorbeeld een infrarood opname start de engineering voor een systeem op maat, omdat geen omgeving of gebouw gelijk is.

Daarnaast worden er metingen verricht voor langere periodes, met meet apparatuur waarbij o.a. de temperatuur maar ook de RV voor een langere periode gemonitoort wordt.

 

Zo worden diverse variabelen inzichtelijk en meegenomen in de ontwikkeling van de voor uw organisatie specifieke oplossing. 

[ Analyse ] [ Metingen ] [ Infrarood ] [ Temperatuur ] [ Relatieve luchtvochtigheid ]

 

Voorbeelden van Klimaatbeheersing in de industrie

Warmte Afvoersysteem

Warmte afvoersysteem ten behoeve van diverse extruders. 
Tijdens het extruderen van materiaal komt er veel warmte vrij die wordt afgevoerd middels deze installatie. Hier geplaatst bij een bedrijf dat werkzaam is in de kunststoffenindustrie.

Koeltoren broodfabriek

De warmte van de broden dient te worden afgezogen op een dusdanige manier dat er geen uitdroging van het product ontstaat. Dit realiseren wij met een specifiek klimaatsysteem.

Kunststofindustrie 

Bij deze fabriek ontstaat er veel warmte als gevolg van een extrusie proces. Deze overlast aan warmte koelen wij weg middels een klimaatkast (LBK). De warme retourlucht wordt aangewend als verwarming voor een naastgelegen ruimte. De warmte uitwisseling vindt plaats op basis van een warmtewiel.

Koelinstallatie t.b.v. glasoven

Rondom deze glasoven komt stralingswarmte vrij die wordt weg gekoeld met een luchttoevoerinstallatie.

Klimaat Rokerij 

In de vleeswarenindustrie worden producten in rookkasten behandeld. Zodra de producten gereed zijn en de rookkast geopend wordt ontstaat er warmte en damp. Deze wordt middels een klimaatsysteem van LMI afgevoerd en gewassen.

Warmte afvoer tapijtoven

Tijdens de productie van tapijt komt geur, stof en warmte vrij. Deze installatie filtert het stof eruit en de warmte en geur mag via een schoorsteen worden uitgestoten. Dit conform de toegestane milieuwetgeving.

Drageerproces flow-rv-temperatuur

Drageerproces in candy industrie. in dit productieproces is flow, relatieve vochtigheid (rv) en temperatuur van essentieel belang.

Afgas Glasindustrie

De warmte uit de glasoven wordt in een bouwkundig hok terug gekoeld van 650 graden naar circa 400 graden. Deze lucht wordt gefilterd in een installatie voorzien van keramische elementen.

De warme lucht wordt deels aangewend voor een productieproces, het andere deel wordt middels een RVS schoorsteen met een hoogte van 45 meter uitgestoten en is daarmee niet milieubelastend.

Automobielindustrie

Tijdens een buighardingsproces ontstaat er een oliemist. Deze mist wordt in de fabriek boven het oliebad afgezogen en gefilterd middels deze installatie.

Zuivelindustrie

 

In deze mengerij is door LMI een koeltechnische installatie geleverd. Ten behoeve van de medewerkers is hierdoor een aangenaam werkklimaat ontstaan.

Zoetwarenfabriek 

Ten behoeve van het productieproces en ter voorkoming van vocht op het product is een goede klimatisering noodzakelijk. Deze installatie, bestaande uit een koelmachine met een capaciteit van 320 Kw en drie stuks luchtbehandelingskasten met een totaalcapaciteit van circa 90.000 m3 per uur draagt zorg voor dit proces.

Voedingsmiddelenindustrie

Op deze afbeelding zien wij een compleet uit RVS opgebouwde keuken. Deze keuken, bestaande uit diverse afdelingen zijn voorzien van een plafondafzuiging. De afgezogen geurhoudende lucht wordt gewassen in een duurzame milieuvriendelijke en groene installatie. De luchttoevoer is voorzien van filters.

Industriële Bakkerij 

In deze bakkerij worden deegproducten gebakken in een oven. Tijdens dit proces ontstaat er veel warmte. Als gevolg hiervan is het klimaat onaangenaam voor de medewerkers. Tevens heeft de warmte invloed op het equipment. Ter voorkoming hiervan leveren wij een klimaatsysteem.

Machinekamer compressoren

Inherent aan compressoren is dat deze machines veel warmte leveren en derhalve koeling nodig hebben. In deze machinekamer verzorgt LMI de luchttoevoer alsmede de luchtafvoer van de compressoren inclusief een warmteterugwinningssysteem.

Folie Industrie

Tijdens het produceren van folie ontstaat er damp/geur en warmte. LMI is in staat om een prettig klimaat in de leefzone te creëren. Wij creëren een oplossing op maat om geur en damp te filteren en/of te wassen.

Farmaceutische Industrie

Ten behoeve van diverse afdelingen (te denken valt aan drageerafdelingen en afdelingen met zuurkasten) is geklimatiseerde lucht noodzakelijk. Deze lucht wordt gekoeld, verwarmd en gefilterd tot  op niveau van HEPA.

 
 

FAQ luchttechnische oplossingen klimaatbeheersing

 • Welke oplossingen zijn er voor het koelen van een productieomgeving?

  • Adiabatische koeling ( direct en indirect )

  • Airconditioning luchtbehandelingskasten

  • Koelen / ventileren met buitenlucht

 • Wat is Adiabatische koeling?

Een adiabatisch koelsysteem verkoelt de lucht door middel van verdampingskoeling en is zeer effectief in bepaalde omstandigheden. De lucht krijgt een directe koeling door het verdampen van water waardoor verdampingsenergie onttrokken wordt aan de lucht waardoor de temperatuur daalt.

 • Wat is het verschil tussen Directe en indirecte adiabatische koeling?

Een directe adiabatische koeling verspreid de vochtige gekoelde lucht direct in de te koelen omgeving en bij een indirect adiabatisch koelsysteem wordt gebruik gemaakt van een wisselsysteem waarbij de koeling zal worden overgebracht op een andere luchtstroom.

 • ​Op welke manieren kunnen industriële bedrijfshallen worden verwarmt?​

  • stralingsverwarming

  • luchtverwarming

  • warmtepomp techniek /warmte terugwinning 

  • downflow ventilatoren

 • Wat is Stralingsverwarming?

Stralingsverwarming warmt niet de lucht op, maar voorwerpen en/of personen. Vanuit natuurlijk perspectief is dit te vergelijken met opwarming door de zon tijdens een koude winterdag. 

 • Hoe werkt Luchtverwarming?

Het verwarmen van de lucht is een erg aangename en relatief goedkope manier om uw productiehal te verwarmen. Bij deze oplossing zal de lucht verwarmd worden door middel van gas stoking of door middel van warm water. 

 • Wat is Warmtepomp techniek?

Een warmtepomp maakt gebruik van restwarmte die elders afgeven wordt, bijvoorbeeld door bepaalde productieprocessen. door het opvangen en hergebruiken van restwarmte kunnen kosten voor verwarmen gereduceerd worden.

 • Wat zijn Downflow ventilatoren?

Een downflow ventilator circuleert de warme lucht die onder het plafond ophoopt terug de de bedrijfshal in zodat deze optimaal benut kan worden. Vaak worden deze samen met andere systemen toegepast.

Contactformulier

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen op het gebied van lucht-, klimaat en geluid gerelateerde issues? Laat dan uw gegevens achter en wij komen er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bij u op terug.