Blog

  • ± 4 minuten

  Warmte op de werkvloer

  Uw medewerkers zijn een belangrijke factor bij de productiviteit van uw fabriek. De temperatuur in hun werkomgeving kan een grote invloed hebben op de productiviteit van de medewerkers. Hoe groot die invloed is hangt echter sterk af van de individuele tolerantie van uw medewerkers.

  • ± 2 minuten

  Start de verduurzaming van uw bedrijf en draai de gaskraan dicht

  De energie-transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen krijgt veel aandacht in de media. We moeten van het gas af is de boodschap, maar die boodschap lijkt toch vooral te zijn gericht op de huishoudens en minder op bedrijfsleven en industrie. De industrie heeft echter een veel groter aandeel in het energie- en gasverbruik in Nederland. De energie-transitie bij bedrijven heeft een veel grotere impact op het beperken van het gasverbruik en de uitstoot van CO2. Daarmee komt het behalen van de klimaatdoelstellingen een stuk dichterbij.

  • ± 2 minuten

  Schone lucht in productiebedrijven: beter voor werknemers én werkgevers

  Veel productiebedrijven weten dat ze op de luchtkwaliteit moeten letten. In de zware industrie staat schone lucht bijvoorbeeld al jaren op de agenda. Maar ook voor andere productiebedrijven is schone lucht belangrijk. Voor werknemers, maar óók voor werkgevers. Schone lucht verlaagt bijvoorbeeld het ziekteverzuim, verhoogt de veiligheid en verbetert het productieproces. Hieronder leest u waarom.

  • ± 2 minuten

  Ventileren en corona: voldoet uw ventilatie­systeem?

  ‘Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat’ staat op de website van het RIVM*. Door de coronacrisis zijn we ons daar steeds meer bewust van. Maar hoe weet u of de ventilatie binnen uw bedrijf op orde is? Dat is vaak lastig vast te stellen, omdat bedrijven meestal centrale, grote of complexe ventilatiesystemen hebben, zeker in productieomgevingen. Toch kunt u een aantal zaken vrij eenvoudig zelf controleren. Daardoor krijgt u een goede indruk of uw ventilatie­systeem voldoende werkt om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

  • ± 2 minuten

  Hoe voorkomt u gehoorschade op het werk?

  Elk jaar melden zich ruim 3.000 werknemers bij de bedrijfsarts met gehoorklachten door lawaai. Veel van hen melden zich ziek omdat ze stress hebben of moe zijn doordat ze slecht kunnen communiceren. Anderen krijgen een ongeluk, omdat ze door hun slechte gehoor een gevaarlijke situatie te laat opmerken. Gehoorschade levert het bedrijfsleven hierdoor jaarlijks een flinke kostenpost op. Hoe voorkomt u gehoorschade op het werk?

  • ± 2 minuten

  Waarom is condens een gevaar voor de voedingsmiddelen­industrie?

  Condens kan allerlei ziektekiemen meedragen en is daardoor een belangrijke oorzaak voor de verontreiniging van voedingsmiddelen. Condens ontstaat als koeling en verwarming in dezelfde ruimte plaatsvinden - een combinatie die in de voedingsmiddelen­industrie vaak voorkomt. Denk aan een vriestunnel in een warme productiehal. Hoe ontstaat condens precies? Wat zijn de gevaren voor de voedingsmiddelen­industrie? En hoe kunt u condensvorming voorkomen? U leest het in deze blog.