Blog

  • ± 4 minuten

  Warmte op de werkvloer

  Uw medewerkers zijn een belangrijke factor bij de productiviteit van uw fabriek. De temperatuur in hun werkomgeving kan een grote invloed hebben op de productiviteit van de medewerkers. Hoe groot die invloed is hangt echter sterk af van de individuele tolerantie van uw medewerkers.

  • ± 2 minuten

  Start de verduurzaming van uw bedrijf en draai de gaskraan dicht

  De energie-transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen krijgt veel aandacht in de media. We moeten van het gas af is de boodschap, maar die boodschap lijkt toch vooral te zijn gericht op de huishoudens en minder op bedrijfsleven en industrie. De industrie heeft echter een veel groter aandeel in het energie- en gasverbruik in Nederland. De energie-transitie bij bedrijven heeft een veel grotere impact op het beperken van het gasverbruik en de uitstoot van CO2. Daarmee komt het behalen van de klimaatdoelstellingen een stuk dichterbij.