Werelddag tegen kinderarbeid 2020

Vandaag 12 juni is de Werelddag tegen Kinderarbeid.

152 miljoen kinderen

Wereldwijd verrichten nog steeds zo’n 152 miljoen kinderen vormen van werk die wij als kinderarbeid bestempelen (volgens de internationale normen van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties). Ongeveer de helft van hen, 72 miljoen, doet zelfs werk dat gevaarlijk is. Deze kinderen zijn te jong, het werk is te zwaar, het staat onderwijs in de weg of het werk en de werkomstandigheden zijn ronduit gevaarlijk waardoor hun lichamelijke en/of geestelijke gezondheid wordt bedreigd. Niet alleen wordt deze kinderen hun toekomst en een beter leven ontnomen, ook de ontwikkeling van de maatschappij waarin ze leven wordt gehinderd door een slecht geschoolde bevolking. Kinderarbeid is niet alleen een gevolg van armoede, het veroorzaakt juist ook armoede.

Extra invloed Covid-19 crisis

De Werelddag tegen Kinderarbeid 2020 vraagt extra aandacht voor de invloed van een crisis op kinderarbeid. De Covid-19 pandemie veroorzaakt een grote schok op de economie en de arbeidsmarkt en heeft een grote impact op de levens van mensen en hun broodwinning. Helaas zijn kinderen vaak de eersten die daardoor worden getroffen. De crisis kan ervoor zorgen dat wereldwijd miljoenen kwetsbare kinderen worden gedwongen tot het verrichten van kinderarbeid, potentieel in nog moeilijker omstandigheden en gedurende langere werkdagen.

Daarom is het belangrijk om kinderen te beschermen tegen kinderarbeid, nu meer dan ooit. Dit jaar wordt een virtuele campagne gevoerd door de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN in samenwerking met de onderstaande organisaties:

LMI zet zich in om een beter werkklimaat te creëren voor werknemers in industriële productieomgevingen, door stof, stoom, condens of warmte te reduceren en/of te geleiden en hinder door geur en geluid te beperken. Vanuit die gedachte ondersteunen we deze initiatieven van harte.