Vervuilde lucht door fijnstof verergert gevolgen COVID-19

Onderzoekers van de Harvard universiteit hebben vastgesteld dat mensen in gebieden met hoge concentraties fijnstof een grotere kans hebben om te overlijden aan de gevolgen van COVID-19.

Dat wordt verklaard door het feit dat de longen van mensen die hogere concentraties fijnstof inademen al zijn aangetast. Het AD bericht dat het RIVM in opdracht van minister Schouten van Landbouw onderzoek gaat doen naar de invloed van de intensieve veehouderij op coronaklachten, omdat het virus het hardst heeft toegeslagen in de regio met de meeste intensieve veehouderij van Nederland, oostelijk Noord-Brabant. Een verband tussen luchtvervuiling en het aantal besmettingen gaat wereldwijd in meer gebieden samen en een causaal verband lijkt dan ook zeer waarschijnlijk.

Andere branches met verhoogd risico

De intensieve veehouderij is echter niet de enige industrietak waarin hoge concentraties fijnstof voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan de bakkerij-industrie en andere takken van de food-industrie, de metaal­industrie zoals gieterijen, waar hoge concentraties kwartsstof voorkomen, maar ook de papier- en kunststof­industrie, de afvalverwerking en recycling­industrie, waar we verhoogde risico’s kennen als het gaat om fijnstof.

Neem maatregelen ter voorkoming

De Coronacrisis herinnert ons eraan hoe belangrijk het is voor ondernemers in deze bedrijfstakken om na te denken over manieren om het vrijkomen van fijnstof zo veel mogelijk te beperken en te zorgen dat hun medewerkers zo min mogelijk aan fijnstof worden blootgesteld. Dat kan door te zorgen voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen maar ook door te zorgen voor goed uitgebalanceerde ventilatie in productieruimten en effectieve afzuiging van stof aan de bron waar het vrijkomt in het productieproces.

Lees ook onze uitgebreide blog over de effecten van stof op de industrie