whatsapp icoontje lmi
 • Facebookpagina LMI
 • Twitter Pagina LMI
 • LinkedIn pagina LMI
 • Gray Google+ Icon
1/13

Industriële stofafzuiging & Pneumatisch transport

In de diverse industriële productieomgevingen kunnen allerlei soorten vervuiling ontstaan in de omgevingslucht ten gevolge van het productieproces. 

Ondanks dat er bij industriële productieprocessen al vaak stofafzuiging plaats vindt bij de bron, blijft er fijnstof in de lucht dwarrelen dat uiteindelijk neerslaat op uw producten of halffabricaten. Deze problemen kunnen opgelost worden door middel van industriële stofafzuiging of pneumatisch transport.

Industrieel Stofprobleem fabriek

Bij elk productieproces kunnen zich verschillende problemen voor doen. Het is belangrijk om deze problemen te voorkomen, zodat deze een directe gevolgen hebben voor het productieproces. Het is belangrijk om er als bedrijf op te kunnen vertrouwen dat de oplossing het probleem ook echt verhelpt/voorkomt. LMI lucht heeft veel ervaring met het oplossen van stofproblemen door de juiste stofafzuiging. Een aantal voorbeelden staan op de foto carrousel boven aan de pagina.

Gezondheid personeel fabriek

Bij het werken in een omgeving met veel stof kan er gezondheidsschade ontstaan, bijvoorbeeld stoflongen. Asbeststof is zeer schadelijk en zelfs kankerverwekkend. Maar ook steenstof, fijnstof en fijne metaaldeeltjes hebben bij langdurige blootstelling een nadelig effect op de gezondheid van uw medewerkers. Er zijn strenge regels door de overheid om de gezondheid van uw medewerkers te waarborgen. Het is dus van belang dat bij uw organisatie de stofafzuiging aan alle regels voldoet. Wij van LMI lucht helpen u graag bij de implementatie voor een gezond werkmilieu dat aan alle regels voldoet.

Wilt u meer weten over stof, luchtkwaliteit en regelgeving lees dan ons blog "De effecten van Stof op de industrie"

Explosiegevaar fabriek

Bij bijvoorbeeld meel- of suikerstof is er gevaar dat een stofexplosie ontstaat door elektrostatische effecten. Dit kan het geval zijn in een opslagplaats waar te veel stof in de lucht aanwezig is. Hierbij kunnen elektrostatische effecten een rol spelen. Bij een gasomgeving kan krachtig ventileren het ontploffingsgevaar wegnemen. Bij een stofomgeving is dit niet mogelijk omdat dit meer gevaren met zich mee brengt. Er zal dus een luchttechnische oplossing noodzakelijk zijn.

 

[ Oplossing voor Gezondheidsschade & Vervuiling / Oplossing voor Stof Explosiegevaar ]

 

Welke oplossingen zijn er voor een stofprobleem in de industrie?

Er zijn diverse oplossingen voor stofproblemen in fabrieken en industrie. Te denken valt daarbij aan:

 • Industriële Stofafzuiging

 • Pneumatisch transport

 • Fluid bed / wervelbed

 • Stoffiltering 

De stofdeeltjes die in de lucht blijven hangen vormen een gevaar voor de gezondheid van uw personeel, maar ook voor de continuïteit van uw productieproces. Als deze stofdeeltjes neerslaan leiden ze vaak tot machinestoringen door verontreiniging, hoge schoonmaakkosten en vormen ze een risico voor de hygiëne. De gevolgen van stofverontreiniging kunnen zelfs tot imagoverlies leiden in geval van calamiteiten, daarom is stofafzuiging in de productielocatie enorm belangrijk en noodzakelijk. 

 

Pneumatisch transport

Pneumatisch transport is een systeem waar men, door gebruik te maken van een vacuüm, materiaal door een gesloten systeem aanzuigt. Hierbij valt te denken aan granulaat, reifel, snipper, of klein afval. Het is van groot belang dat de juiste engineering hieraan ten grondslag ligt zodat het materiaal zonder problemen vervoerd kan worden zodat er geen verstoppingen ontstaan.

Fluid bed - wervel bed

Een fluid bed, oftwel een schudbed is een vorm van pneumatisch transport, waarbij deeltjes gekoeld of gedroogd en getransporteerd worden. Bij dit systeem zal het materiaal verplaatst worden door gebruik te maken van lucht om het te laten zweven. Als het materiaal eenmaal zweeft kan het makkelijk worden verplaatst.

Waarom is Industriële stofafzuiging belangrijk?

Stofbeheersing is erg belangrijk voor het personeel en de machines. De arbodienst heeft ook scherpe eisen als het gaat om blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen. Dit is per stof verschillend en er zullen metingen gedaan moeten worden in de leefzone van de werknemer. Het aantal gevallen dat jaarlijks kanker krijgt door arbeid gerelateerde zaken is enkele procenten van het totaal. Dit komt neer op duizenden personen.

Zelfs bij minder schadelijke stoffen betuigt het van goed werkgeverschap om toch voor voldoende stofafzuiging te zorgen. Het waarborgen van de gezondheid van de medewerkers is soms de wettelijke, maar altijd de morele verplichting van een bedrijf. Daarnaast zal een lager ziekteverzuim leiden tot een verhoogde productiviteit.

Voordelen van stoffiltering

Door gebruik te maken van een stoffilter kan er ook met warmteterugwinning gewerkt worden. Dit zal aanzienlijk schelen in de energiekosten en kan u misschien een subsidie opleveren. Er zijn verschillende soorten filters beschikbaar en LMI lucht zal in overleg u de beste optie aanbieden.

De engineers van LMI lucht ontwikkelen industriële afzuiginstallaties op maat voor uw stofprobleem die toe te passen zijn in vele industrieën. Hierbij valt te denken aan:

 

[ Industriële stofafzuiging / Pneumatisch transport ]

 

Filterinstallatie met balenpers

Deze filterinstallatie staat bij een verpakkingsmaterialen bedrijf. Reifels en stof worden middels pneumatisch transport  afgezogen waarbij een balenpers het restmateriaal opvangt. Dit restafval wordt vervolgens gerecycled.

Stoffilter papierindustrie

Hier is een stoffilter geplaatst bij een bedrijf werkzaam in de papierindustrie. Met een uitstoot van 0,5 µm wordt aan de milieueisen voldaan. Tevens wordt hier gebruik gemaakt van warmteterugwinning.

Stofafzuiging bij textielverwerking

Bij dit productiebedrijf worden perforaties aangebracht in matrassen. Hier is een afzuiginstallatie geplaatst voor het afzuigen van de stofrestanten na perforatie van de matras.

Zedek geluidsomkasting

In deze fabriekshal worden reifels middels pneumatisch transport afgezogen. De machine heeft een omkasting ter reductie van het geluid.

Perslucht gereinigd patronenfilter

Perslucht gereinigd patronenfilter, geheel uitgevoerd in RVS. Dit patronenfilter is geplaatst bij een bedrijf werkzaam in de voedingsmiddelen industrie.

Afwikkelmachine

In de verpakkingsindustrie kunnen reifels (hier betreft het folie) middels pneumatisch transport worden afgezogen.

Cyclo condensor

Cyclo Condensor met een balenpers. Pneumatisch transport van restafval bij bedrijf werkzaam in de verpakkingsindustrie. Het restafval wordt in de balenpers opgevangen ten behoeve van recycling.

Centrale stofzuiginstallatie

Stof dat vrijkomt bij het storten van meel wordt in dit voedingsmiddelenbedrijf opgevangen en teruggevoerd in het productieproces.

Centraal stofafzuigsysteem

Centraal Stofafzuigsysteem in kunststofindustrie. Granulaat van kunststof wordt gerecycled voor hergebruik of voor de productie van een nieuw product.

Stofafzuiginstallatie

Deze stofafzuiginstallatie staat bij een bedrijf, werkzaam in de zadenindustrie. Tijdens het storten van zaden in het kabinet komen stofdeeltjes vrij en deze worden door de stofafzuiginstallatie afgezogen.

Strooimachine

Deze strooimachine staat in een bedrijf dat werkzaam is in de banketbakkersindustrie. Tijdens het bestrooien van koeken komt stof vrij en dat wordt opgevangen in een perslucht gereinigd filter.

Balenpers met afscheider

In deze kartonnagefabriek worden reifels middels pneumatisch transport afgezogen.

FAQ Stof afzuiging & pneumatisch transport.

 • Wat is Pneumatisch transport?

Pneumatisch transport is een systeem waar men, door gebruik te maken van een vacuüm, materiaal door een gesloten systeem aanzuigt. Hierbij valt te denken aan granulaat, reifel, snipper, of klein afval. Het is van groot belang dat de juiste engineering hieraan ten grondslag ligt zodat het materiaal zonder problemen vervoerd kan worden zodat er geen verstoppingen ontstaan.​

 • Wat is een Fluid bed - wervel bed?

Een fluid bed, oftwel een schudbed is een vorm van pneumatisch transport, waarbij deeltjes gekoeld of gedroogd en getransporteerd worden. Bij dit systeem zal het materiaal verplaatst worden door gebruik te maken van lucht om het te laten zweven. Als het materiaal eenmaal zweeft kan het makkelijk worden verplaatst.

 • Waarom is Industriële Stofafzuiging belangrijk?

Stofbeheersing is erg belangrijk voor het personeel en de machines. De arbodienst heeft ook scherpe eisen als het gaat om blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen. Dit is per stof verschillend en er zullen metingen gedaan moeten worden in de leefzone van de werknemer. 

 • Wat is het voordeel van Stoffiltering?

Door gebruik te maken van een stoffilter kan er ook met warmteterugwinning gewerkt worden. Dit zal aanzienlijk schelen in de energiekosten en kan u misschien een subsidie opleveren

Contactformulier

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen op het gebied van lucht-, klimaat en geluid gerelateerde issues? Laat dan uw gegevens achter en wij komen er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bij u op terug.