whatsapp icoontje lmi
  • Facebookpagina LMI
  • Twitter Pagina LMI
  • LinkedIn pagina LMI
  • Gray Google+ Icon
1/6

Luchttechnische oplossingen binnen de voedingsmiddelenindustrie

 

Onze jarenlange expertise in de voedselproducerende branches maakt dat wij de issues die spelen zeer goed op ons netvlies hebben. We komen in deze industrie onder andere problemen tegen rondom thema’s als geur, condens en vocht, warmte, hygiëne en strenge veiligheidseisen vanuit de overheid. 

 

Elke productieomgeving heeft specifieke issues rondom deze thema’s en onze turn-key totaaloplossingen voorzien in het oplossen van deze problematiek. 

 

Door onze turn-key aanpak garanderen wij volledige ontzorging in de ontwikkeling, engineering, productie en implementatie van onze luchttechnische installaties.

[ voedingsmiddelenindustrie ]

 

Issues in de voedingsmiddelenindustrie 

Binnen de voedingsmiddelenindustrie zien we een grote diversiteit aan veel voorkomende issues. Op deze pagina gaan we dieper in op de problemen die wij veel tegenkomen in de foodindustrie:

  • Condens en vocht

  • Warmte/temperatuurproblemen/koelen

  • Geur

  • (Fijn)stof

[ Condens & vocht | Temperatuur | Geur | Stof | voedselveiligheid ]

 

Condens en vocht in de voedingsmiddelenindustrie 

Tijdens de productie van voedingsmiddelen komt veel vocht vrij, denk daarbij aan processen als verhitten/koken/blancheren enzovoort. Door deze productieprocessen ontstaat een (vaak veel te) hoge relatieve luchtvochtigheid (RV). Door deze hoge vochtigheidsgraad en het ontstaan van damp zien we in deze productieomgevingen veel condensvorming. Condens en vocht zijn gevaarlijk voor de voedselveiligheid omdat zij een bron van schimmels en bacteriën kunnen vormen. 

 

Het nastreven van een zo laag mogelijke RV zorgt ervoor dat de kwaliteit van het eindproduct verbetert maar,  belangrijker nog, dat de voedselveiligheid beter gewaarborgd wordt. Het waarborgen van de veiligheid is cruciaal in deze industrie. 

Warmteproblemen bij de productie van voedingsmiddelen

Bij het produceren van voedingsmiddelen komt er naast vocht veelal ook warmte vrij. Voor de optimalisatie van de kwaliteit van uw eindproduct is de juiste manier van koelen van het product van groot belang. Uiteraard speelt warmte ook een belangrijke rol als het gaat om de voedselveiligheid en een optimaal werkklimaat.

Geur: een veel voorkomend probleem binnen de voedingsmiddelenindustrie

Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden diverse technieken toegepast waarbij geur vrijkomt. Denk daarbij net als bij warmte en vocht aan verhitten, koken, blancheren en bakken. Het afzuigen en afvoeren van damp, rook en 'vuile' lucht dient op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te worden uitgevoerd. De omgeving waarin de voedingsmiddelenproducent zich bevindt dient veelal geen hinder te ondervinden van het afzuigen afvoeren en uitstoten van deze 'vuile' lucht.

 

Door de lucht te filteren dan wel te wassen kan de lucht schoon worden afgevoerd naar buiten of worden teruggevoerd naar het binnenklimaat. De manier van zuiveren van de lucht hangt sterk af van de omstandigheden waarin geproduceerd wordt, de richtlijnen waar de producent zich aan dient te houden en de (chemische) samenstelling van de af te voeren lucht. Een goede inventarisatie en meting ligt ten grondslag aan de engineering van de juiste oplossing. 

 

De overheid wil de overlast door geurhinder verminderen en stelt daarom geurbeleid op. Een van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handreiking is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau.

 

In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen  t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen. 

(Bron: Infomil geur)

(Fijn)stof en voedselproductie.

Ook stof is een issue waar we tegenaan lopen tijdens de productie van voedsel. Denk aan processen als afvullen, toevoegen van bakkersmeel, ingrediënten en kruiden in poedervorm enzovoort. 

De impact van stof op met name de gezondheid van medewerkers is vaak niet te overzien. Denk bijvoorbeeld aan bakkersastma of het ontstaan van een grondstofallergie. Door het goed afzuigen van stof bij de bron kunnen dit soort problemen worden geminimaliseerd waardoor ziekteverzuim gereduceerd kan worden en de arbeidsproductiviteit en medewerkerstevredenheid toeneemt.

 

[ LMI Klantconcepten op maat in de voedingsmiddelen-industrie ]

 

Werkwijze LMI lucht & milieu issues 

Door out-of-the-box te denken, door een pragmatische aanpak, maar ook door een grondige inventarisatie op basis van metingen leveren wij unieke turn-key oplossingen binnen de voedingsmiddelenindustrie. 

Het afzuigen van warme, vochtige lucht en het afzuigen en filteren van stof en geur uit de lucht zorgt samen met de toevoer van schone, gefilterde en gekoelde lucht voor het optimale klimaat. 

Uiteraard houden wij rekening met individuele wensen, behoeften en eisen die gesteld worden binnen de industrie waarin u actief bent. Meer weten over onze werkwijze? Bekijk de 'onze werkwijze' pagina voor meer informatie. 

 

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de voedingsmiddelenindustrie? Wij gaan graag met u in gesprek. 

 

Contactformulier

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen op het gebied van lucht-, klimaat en geluid gerelateerde issues? Laat dan uw gegevens achter en wij komen er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bij u op terug.