whatsapp icoontje lmi
LMI Lucht en Milieu Issues
Diamantstraat 9
7554 TA Hengelo
  • Facebookpagina LMI
  • Twitter Pagina LMI
  • LinkedIn pagina LMI
  • Gray Google+ Icon
1/6

Luchttechnische oplossingen binnen de voedingsmiddelenindustrie

 

Onze jarenlange expertise in de voedselproducerende branches maakt dat wij zeer goed de issues die er spelen op ons netvlies hebben. We komen in deze industrie onder andere problemen tegen rondom thema’s als geur, condens en vocht, warmte, hygiëne en strenge veiligheidseisen vanuit de overheid. 

 

Elke productieomgeving heeft zo z’n specifieke issues rondom deze thema’s en onze turn-key totaaloplossingen voorzien in het oplossen van deze problematiek. 

 

Door onze turn-key aanpak garanderen wij volledige ontzorging in de ontwikkeling, engineering, productie en implementatie van onze luchttechnische installaties.

[ voedingsmiddelenindustrie ]

 

Issues in de voedingsmiddelenindustrie 

Binnen de voedingsmiddelen industrie zijn diverse issues veel voorkomend. Op deze webpagina wordt dieper ingegaan op de problemen die wij veel tegenkomen in de food-industrie:

  • Condens en vocht

  • Warmte en temperatuursproblemen koelen

  • Geur

  • (Fijn)stof

[ Condens & vocht | Temperatuur | Geur | Stof | voedselveiligheid ]

 

Condens en vocht in de voedingsmiddelenindustrie 

Tijdens de productie van voeding komt veel vocht vrij, denk daarbij aan het verhitten / koken /blancheren enzovoort. Door deze productieprocessen ontstaat er een (vaak veel te) hoge relatieve luchtvochtigheid (RV). Door deze hoge vochtigheidsgraad en het ontstaan van damp zien we in deze productieomgevingen veel condensvorming. Condens en vocht is gevaarlijk voor de voedselveiligheid omdat dit een bron van schimmels en bacteriën kan zijn. 

 

Het nastreven van een zo’n laag mogelijke RV zorgt ervoor dat de kwaliteit van het eindproduct verbeterd, maar belangrijker nog de voedselveiligheid beter gewaarborgd wordt. Het waarborgen van de veiligheid is key in deze industrie. 

Warmte problemen bij de productie van voeding

Bij het produceren van voeding komt er naast vocht veelal warmte vrij. het op de juiste manier koelen van uw eindproduct is belangrijk voor de optimalisatie van de kwaliteit van uw product. Uiteraard speelt warmte ook een belangrijke rol daar waar het gaat om voedselveiligheid en een optimaal werkklimaat.

Geur; een veel voorkomend probleem binnen de voedingsmiddelenindustrie.

Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden diverse technieken toegepast waar geur bij vrijkomt. denk daarbij net zoals bij warmte en vocht aan verhitten, koken, blancheren en bakken. het afzuigen en afvoeren van damp rook en “vuile” lucht dient op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te worden uitgevoerd. De omgeving waarin de voedingsmiddelenproducent zich bevindt dient veelal geen hinder te ondervinden van het afzuigen afvoeren en uitstoten van deze “vuile” lucht.

 

Door de lucht te filteren dan wel te wassen kan de lucht schoon worden afgevoerd naar buiten of worden teruggevoerd naar het binnenklimaat. De manier van zuiveren van de lucht hangt sterk af van de omstandigheden waarin geproduceerd wordt, de richtlijnen waar de producent zich aan dient te houden en de (chemische) samenstelling van de af te voeren lucht. Een goede inventarisatie en meeting ligt ten grondslag aan de engineering van de juiste oplossing. 

 

De overheid wil de overlast door geurhinder verminderen en stelt daarom geurbeleid op. Een van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handreiking is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau.

 

In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen  t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen. 

(Bron: Infomil geur)

(Fijn) stof en voedselproductie.

Ook stof is een issue waar we tegenaan lopen tijdens de productie van voedsel. Denk aan het afvullen, toevoegen van bakkersmeel, ingrediënten en kruiden in poedervorm enzovoort. 

De impact van stof op met name de gezondheid van medewerkers is vaak niet te overzien. Denk bijvoorbeeld aan bakkersastma of het ontstaan van een grondstofallergie. Door het goed afzuigen van stof bij de bron kunnen dit soort problemen worden geminimaliseerd waardoor ziekteverzuim gereduceerd kan worden en de arbeidsproductiviteit en medewerkers tevredenheid toeneemt.

 

[ LMI Klantconcepten op maat in de voedingsmiddelen-industrie ]

 

Werkwijze LMI lucht & milieu issues 

Out-of-the-box denken, een pragmatische aanpak, maar ook door een grondige inventarisatie op basis van metingen leveren wij unieke turn-key oplossingen binnen de voedingsmiddelenindustrie. 

 

Het afzuigen van warme, vochtige lucht en het afzuigen en filteren van stof en geur uit de lucht zorgt samen met de toevoer van schone gefilterde en gekoelde lucht voor het optimale klimaat. 

Uiteraard houden wij rekening met individuele wensen behoeften en eisen die er gesteld worden binnen de industrie waarin u actief bent. Meer weten over onze werkwijze? Bekijk de “onze werkwijze” pagina voor meer informatie. 

 

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de voedingsmiddelenindustrie? Wij gaan graag met u het gesprek aan. 

 

Contactformulier

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen op het gebied van lucht-, klimaat en geluid gerelateerde issues? Laat dan uw gegevens achter en wij komen er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bij u op terug.