whatsapp icoontje lmi
  • Facebookpagina LMI
  • Twitter Pagina LMI
  • LinkedIn pagina LMI
  • Gray Google+ Icon
1/4

Luchttechnische oplossingen binnen de vleesindustrie en slachterijen

 

Onze jarenlange expertise in de vleesverwerkende branche maakt dat wij de issues die er spelen zeer goed op ons netvlies hebben. We komen in deze industrie onder andere problemen tegen rondom thema’s als geur, condens en vocht, warmte, hygiëne en strenge veiligheidseisen vanuit de overheid. 

 

Elke productieomgeving heeft specifieke issues rondom deze thema’s en onze turn-key totaaloplossingen voorzien in het oplossen van deze problematiek. 

 

Door onze turn-key aanpak garanderen wij volledige ontzorging in de ontwikkeling, engineering, productie en implementatie van onze luchttechnische installaties.

[ vleesindustrie & slachterijen | vleesverwerking | vleeswaren ]

 

Issues in de vleesverwerkende industrie 

Binnen de vleesverwerkende industrie zien we een grote diversiteit aan veel voorkomende issues. Op deze wpagina gaan we dieper in op de problemen die wij veel tegenkomen in de industrie die zich bezig houd met de slacht en verwerking van vlees:

  • Condens en vocht

  • Warmte/temperatuurproblemen/koelen

  • Geur

[ Condens & vocht | Temperatuur | Geur | voedselveiligheid | hygiëne | wet- en regelgeving vleesindustrie ]

 

Condens en vocht in de vleesindustrie

Bij de verwerking van vlees heeft men vaak te maken met veel vocht en condens. Met name waar dieren worden gereinigd, vlees wordt verhit en bij het schoonmaakproces na een productiedag komt veel vocht vrij in de vorm van damp die in de ruimte condenseert.

 

Condens en vocht zijn gevaarlijk voor de voedselveiligheid omdat deze een bron van schimmels en bacteriën kunnen vormen. 

 

Het nastreven van een zo laag mogelijke relatieve vochtigheid zorgt ervoor dat de kwaliteit van het eindproduct verbetert maar, belangrijker nog, de voedselveiligheid beter gewaarborgd wordt. Het waarborgen van de veiligheid is cruciaal in de vleesindustrie. 

Warmteproblemen bij de verwerking van vlees

Om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen is een optimale constante temperatuur cruciaal. De aard van de productieprocessen in de vleesindustrie maken het waarborgen van een constante temperatuur niet makkelijk.

Ook het veranderende klimaat in Nederland zorgt voor meer problemen op dit gebied. 

Geur: een veel voorkomend probleem binnen de vleesindustrie en de slachterijen.

Doordat er binnen de slacht- en vleesindustrie gewerkt wordt met dieren, is geur een veel voorkomend probleem binnen deze industrie. In de door infomil opgestelde NeR ( Nederlandse Emissie Richtlijn ) is terug te lezen aan welke wettelijke eisen men in de vleesindustrie dient te voldoen en hoe maatregelen ter voorkoming van overlast aan de omgeving dienen te worden uitgevoerd.

 

Een en ander hangt af van o.a. de soort activiteiten die ontplooid worden, daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen slachterijen, vetsmelterijen en de vleeswarenindustrie. 

 

De omgeving waarin de slachterij of vleesverwerkende producent zich bevindt dient geen hinder te ondervinden van het afzuigen, afvoeren en uitstoten van geurhoudende lucht. 

 

Door de lucht te filteren dan wel te wassen kan de lucht schoon worden afgevoerd naar buiten of worden teruggevoerd naar het binnenklimaat.

 

De manier van zuiveren van de lucht hangt sterk af van de omstandigheden waarin geproduceerd wordt, de richtlijnen waar de producent zich aan dient te houden en de samenstelling van de af te voeren lucht. Een goede inventarisatie en meting ligt ten grondslag aan de engineering van de juiste oplossing. 

 

De overheid wil de overlast door geurhinder verminderen en stelt daarom geurbeleid op. Een van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening.

 

Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handreiking is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau.

 

In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen  t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen. 

(Bron: Infomil geur)

 

[ LMI Klantconcepten op maat in de vleesindustrie ]

 

Werkwijze LMI lucht & milieu issues 

Door out-of-the-box te denken, door een pragmatische aanpak, maar ook door een grondige inventarisatie op basis van metingen leveren wij unieke turn-key oplossingen binnen de vleesindustrie. 

 

Het afzuigen van warme, vochtige en/of geurhoudende lucht, zorgt samen met de toevoer van schone, gefilterde en gekoelde lucht voor het optimale productieklimaat. 

Uiteraard houden wij rekening met individuele wensen, behoeften en eisen die er gesteld worden binnen de industrie waarin u actief bent. Meer weten over onze werkwijze? Bekijk de 'onze werkwijze' pagina voor meer informatie. 

 

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de slacht- en vleesverwerkende industrie? Wij gaan graag met u in gesprek. 

 

Contactformulier

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen op het gebied van lucht-, klimaat en geluid gerelateerde issues? Laat dan uw gegevens achter en wij komen er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bij u op terug.