Naverbranden van geurhoudende lucht

Bij naverbranding van geurhoudende (afval)lucht worden de organische componenten die in de afvallucht aanwezig zijn door verbranding bij een temperatuur van 700 à 800 °C geoxideerd. Met deze techniek is een vergaande geurreductie mogelijk, verbranding is dus een goede manier om geur uit afvallucht te verwijderen . Het is een eenvoudig en bedrijfszeker principe dat een hoog en constant rendement mogelijk maakt. De techniek biedt tevens mogelijkheden voor recuperatieve systemen zoals warmterterugwinning of voor bijvoorbeeld de opwekking van stoom dat in het primaire industriële proces kan worden gebruikt. Op die manier kan het thermisch rendement van dergelijke installaties worden verhoogd.