whatsapp icoontje lmi
LMI Lucht en Milieu Issues
Diamantstraat 9
7554 TA Hengelo
  • Facebookpagina LMI
  • Twitter Pagina LMI
  • LinkedIn pagina LMI
  • Gray Google+ Icon
1/4

Luchttechnische oplossingen binnen de kunststofindustrie 

 

Onze jarenlange expertise in de kunststofindustrie maakt dat wij zeer goed de issues die er spelen op ons netvlies hebben. We komen in deze industrie een veelheid aan problemen tegen rondom thema’s als stof, vocht, warmte geluid, geur en gassen/(schadelijke) dampen.

 

De kunststofindustrie is een erg omvangrijke industrie en omvat een veelheid aan technieken en toepassingen waardoor men eigenlijk kan spreken van tal van sub-industrieën. 

 

Denk daarbij aan 3D printing, Extruders, spuitgieten, verwerken en ontwikkeling van flexibele kunststoffen, folie, plastics, PVC’s etcetera. Een belangrijk sub-industrie is daarnaast de rubberindustrie waarbij vaak rubber/kunstof compounds worden ontwikkeld voor een veelheid aan toepassingen. 

 

Al deze verschillende verwerkings- en ontwikkeltechnieken, toepassingen en soorten kunststof en rubber verbindingen zorgen ervoor dat een gestandaardiseerde oplossing voor klimaat en luchttechniek niet altijd zal leiden tot het gewenste resultaat.

 

Met onze jarenlange ervaring binnen een diverse kunststof verwerkende industrieën maakt dat wij in staat zijn om door middel van gedegen onderzoek en metingen een luchttechnische oplossing kunnen bieden voor de specifieke issues waar men in de kunststofindustrie tegenaan loopt. 

 

Door onze turn-key aanpak garanderen wij volledige ontzorging in de ontwikkeling, engineering, productie en implementatie van onze luchttechnische installaties.

[ kunststof | plastics | PVC ]

 

Veelvoorkomende lucht en klimaat gerelateerde Issues in de kunststof producerende industrie

Binnen de kunststofindustrie zijn diverse issues veel voorkomend. Op deze webpagina wordt dieper ingegaan op de problemen die wij veel tegenkomen binnen de papier en karton producerende branche:

  • Stofproblemen

  • Geur en gassen

  • geluidsproblemen

  • Warmte

[ Geur | Temperatuur | Stof | Geluid ]

 

Stofproblemen in de kunststofindustrie 

Binnen de kunststof productie is stof een veel voorkomend probleem. met name waar men door middel van extruders granulaat of poeders verwerken tot een kunststof eindproduct. 

 

We hebben al diverse kunststofverwerkers geholpen bij het oplossen van hun stof probleem door implementatie van uitgekiende stofafzuigingsinstallaties, het implementeren van (HEPA) filters en voorzien in voldoende luchtverversing en ventilatie. 

 

Onze kennis van pneumatisch transport in combinatie met stofafzuigsystemen zorgen ervoor dat wij in staat zijn om op een efficiënte manier een zo’n optimaal mogelijk werkklimaat te creëren voor de medewerkers in uw productieomgeving. 

Geur en gassen van kunststofproductie

Binnen de kunststof- en rubberindustrie krijgt men onherroepelijk te maken met geur. De geur en damp last hangt veelal af van het materiaal dat ontwikkeld wordt en de manier waarop de productie plaatsvindt.

 

Door het verwarmen van de grondstoffen komen er vaak dampen vrij die in de omgeving of productieruimte terecht komen. het afzuigen van deze dampen is cruciaal om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen. echter het zomaar afvoeren van gassen en geuren is niet zonder meer toegestaan. Er zijn strenge richtlijnen waar men aan moet voldoen. 

 

De overheid wil de overlast door geurhinder verminderen en stelt daarom geurbeleid op. Een van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening.

 

Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handreiking is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau.

 

In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen  t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen. 

(Bron: Infomil geur)

Warmte en hitte bij de verwerking van kunststof

Het verwerken van kunststof vindt vaak plaats onder hoge temperaturen. Deze warmte veroorzaakt vaak problemen binnen de productieomgeving en dient daarom desgewenst afgevoerd en / of gekoeld te worden.

 

Er zijn diverse methodes afhankelijk van de situatie die kunnen bijdragen aan een optimaal productieproces en een verbetering van de werkomgeving waardoor dit (in)direct invloed heeft op de productiviteit. 

 

Ook door het toepassen van warmteterugwinning kan een bijdrage worden geleverd aan de optimalisatie en reductie van de productie en bedrijfskosten. Wat nodig is hangt sterk af van wensen en behoeften van de betreffende partij.

Geluidsproblemen bij extruderen van granulaat

we zien binnen de kunststofproductie dat er veel problemen zijn op het gebied van geluid. voornamelijk binnen de processen waar grote vermalers en extruders worden ingezet om granulaat te extruderen.

 

Arbo technisch maar ook in het kader van de wet geluidhinder is dit een thema. om continuïteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat kunststofverwerkers en bedrijf actief in de recycling zich houden aan de wettelijke normen die er liggen.

 

We hebben al diverse partijen geholpen met het oplossen van het geluidsprobleem door de ontwikkeling van innovatieve geluidsreducerende concepten te ontwikkelen. 

[ LMI Klantconcepten op maat in de kunststof-industrie ]

 

Werkwijze LMI lucht & milieu issues 

Out-of-the-box denken, een pragmatische aanpak, maar ook door een grondige inventarisatie op basis van metingen leveren wij unieke turn-key oplossingen binnen de papierindustrie.

 

Meer weten over onze werkwijze? Bekijk de “onze werkwijze” pagina voor meer informatie. 

 

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de kunststofverwerkende en rubber industrie? Wij gaan graag met u het gesprek aan.

 

Contactformulier

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen op het gebied van lucht-, klimaat en geluid gerelateerde issues? Laat dan uw gegevens achter en wij komen er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bij u op terug.