Luchttechnische oplossingen binnen de kunststof­industrie

Onze jarenlange expertise in de kunststof­industrie zorgt ervoor dat wij de issues die er spelen zeer goed op ons netvlies hebben. We komen in deze industrie een veelheid aan problemen tegen rondom thema’s als stof, vocht, warmte , geluid, geur en gassen/(schadelijke) dampen.

De kunststof­industrie is een erg omvangrijke industrie en omvat een veelheid aan technieken en toepassingen waardoor men eigenlijk kan spreken van tal van sub-industrieën. Denk daarbij aan 3D-printing, Extruders, spuitgieten, verwerking en ontwikkeling van flexibele kunststoffen, folie, plastics, PVC’s etcetera. Een belangrijke sub-industrie is daarnaast de rubber­industrie waarbij vaak rubber/kunstof compounds worden ontwikkeld voor een veelheid aan toepassingen.

Al deze verschillende verwerkings- en ontwikkeltechnieken, toepassingen en soorten kunststof en rubberverbindingen zorgen ervoor dat een gestandaardiseerde oplossing voor klimaat en luchttechniek niet altijd zal leiden tot het gewenste resultaat.
Met onze jarenlange ervaring binnen diverse kunststofverwerkende industrieën zijn wij in staat om door middel van gedegen onderzoek en metingen een luchttechnische oplossing te bieden voor de specifieke issues waar men in de kunststof­industrie tegenaan loopt. Door onze turn-key aanpak garanderen wij volledige ontzorging in de ontwikkeling, engineering, productie en implementatie van onze luchttechnische installaties.

Veel voorkomende lucht- en klimaatgerelateerde issues in de kunststof producerende industrie

Binnen de kunststof­industrie zien we een grote diversiteit aan veel voorkomende issues. Op deze pagina gaan we dieper in op de problemen die wij veel tegenkomen binnen de papier en karton producerende branche:

• Stofproblemen
• Geur en gassen
• geluidsproblemen
• Warmte

Stofproblemen in de kunststof­industrie

Binnen de kunststofproductie is stof een veel voorkomend probleem. met name waar men door middel van extruders granulaat of poeders verwerken tot een kunststof eindproduct. We hebben al diverse kunststofverwerkers geholpen bij het oplossen van hun stofprobleem door implementatie van uitgekiende stofafzuigingsinstallaties, het implementeren van (HEPA) filters en voorzien in voldoende luchtverversing en ventilatie. Onze kennis van pneumatisch transport in combinatie met stofafzuigsystemen zorgen ervoor dat wij in staat zijn om op een efficiënte manier een zo’n optimaal mogelijk werkklimaat te creëren voor de medewerkers in uw productieomgeving.

Geur en gassen van kunststofproductie

Binnen de kunststof- en rubber­industrie krijgt men onherroepelijk te maken met geur. De geur en damp last hangt veelal af van het materiaal dat ontwikkeld wordt en de manier waarop de productie plaatsvindt.
Door het verwarmen van de grondstoffen komen er vaak dampen vrij die in de omgeving of productieruimte terecht komen. Het afzuigen van deze dampen is cruciaal om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen. Het zomaar afvoeren van gassen en geuren is echter niet zonder meer toegestaan. Er zijn strenge richtlijnen waar men aan moet voldoen.
De overheid wil de overlast door geurhinder verminderen en stelt daarom geurbeleid op. Een van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening.
Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handreiking is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau. In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen. (Bron: Infomil geur)

Warmte en hitte bij de verwerking van kunststof

Het verwerken van kunststof vindt vaak plaats onder hoge temperaturen. Deze warmte veroorzaakt vaak problemen in de productieomgeving en dient daarom desgewenst afgevoerd en/of gekoeld te worden.
Afhankelijk van de situatie zijn er diverse methoden die kunnen bijdragen aan een optimaal productieproces en een verbetering van de werkomgeving waardoor dit (in)direct invloed heeft op de productiviteit. Door het toepassen van warmteterugwinning kan ook een bijdrage worden geleverd aan de optimalisatie en reductie van de productie- en bedrijfskosten. Wat nodig is hangt sterk af van wensen en behoeften van de betreffende partij.

Geluidsproblemen bij extruderen van granulaat

We zien binnen de kunststofproductie dat er veel problemen zijn op het gebied van geluid, voornamelijk bij de processen waar grote vermalers en extruders worden ingezet om granulaat te extruderen.
Arbo technisch maar ook in het kader van de wet geluidhinder is dit een thema. Om continuïteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat kunststofverwerkende bedrijven zich houden aan de wettelijke normen die er liggen.
We hebben al diverse partijen geholpen met het oplossen van het geluidsprobleem door innovatieve geluidsreducerende concepten te ontwikkelen.

Werkwijze LMI lucht & milieu issues

Door out-of-the-box te denken en een pragmatische aanpak te kiezen, maar ook door een grondige inventarisatie op basis van eigen metingen leveren wij unieke turn-key oplossingen binnen de kunststof­industrie. Meer weten over onze werkwijze? Bekijk de onze 'werkwijze' pagina voor meer informatie.

Toepassingen in de praktijk