Warmteproblemen en hitte­beheersing

Industriële luchttechnische oplossingen voor warmtebestrijding

Voor elk warmteprobleem zijn verschillende oplossingen mogelijk. Echter elke bedrijfssituatie is anders en er is een professional voor nodig om u de best mogelijke oplossing te adviseren. LMI heeft vele jaren ervaring op dit gebied en kan u ondersteunen in dit proces.

Wat zegt de wet- en regelgeving?

In de Arbowet staat geen specifieke maximale temperatuur waaraan voldaan dient te worden. Artikel 6.1 geeft aan dat de temperatuur op de werkplek geen schade aan de werknemer mag veroorzaken. Het is per persoon verschillend wat een acceptabele temperatuur is, mensen hebben verschillende lichaamstypen en een uiteenlopende lichamelijke conditie. Het is echter altijd belangrijk om de temperatuur op de werkplek te reguleren, want warmte heeft een groot effect op de productiviteit van de medewerkers.

Effect van warmte op productiviteit

Een onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft aangetoond dat er een sterke correlatie is tussen oplopende warmte en de productiviteit van de medewerkers. Zo zou er bij temperaturen boven de 15°C de productiviteit met 1,5 tot 1,7% dalen per dag en graad die erbij komt. Deze cijfers zijn gebaseerd op statistieken van een periode van de afgelopen 40 jaar. Om de productiviteit van uw bedrijf te waarborgen is het dus belangrijk om voor voldoende koeling te zorgen.

Wat kan LMI voor u doen?

LMI heeft vele jaren ervaring op dit gebied en kan u ondersteunen in dit proces. Wij ontzorgen u volledig en bieden een op maat geëngineerde oplossing aan, die voor uw bedrijf economisch en technisch de beste oplossing is. Wij helpen u met mogelijke subsidies waar u aanspraak op zou kunnen maken bij eventuele warmteterugwinning.

​LMI heeft de volgende problemen al velen malen succesvol op weten te lossen:​

Welke oplossingen zijn er voor het koelen van een productieomgeving?