whatsapp icoontje lmi
 • Facebookpagina LMI
 • Twitter Pagina LMI
 • LinkedIn pagina LMI
 • Gray Google+ Icon
1/6

Geurafzuiging

 

Productieprocessen staan erom bekend dat er geuren kunnen vrijkomen bij het gebruik van machines die grondstoffen/producten vervaardigen.

 

Het gevolg hierop is dat er geur- en/of stankproblemen kunnen ontstaan. Dit is niet alleen vervelend voor u, maar ook voor uw medewerkers en uw omgeving. Laten we eerlijk zijn, niemand zit erop te wachten om te werken in een stanklucht. Niet alleen kan de geur vervelend zijn, maar de geuren die vrijkomen kunnen ook boven de vastgestelde emissiegrens liggen en hierdoor het milieu schaden. LMI lucht biedt totaaloplossingen aan voor uw industrie. 

De overheid wil de overlast door geurhinder verminderen en stelt daarom geurbeleid op. Eén van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handreiking is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau.

 

In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen. 

(Bron: Infomil geur)

Sommige stoffen die vrijkomen bij deze productieprocessen zijn schadelijker dan andere stoffen. Het is echter wel altijd belangrijk om de uitstoot van deze vrijkomende stoffen op de juiste manier te managen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Verbranden

 • Wassen

 • Filteren

LMI is gespecialiseerd in het leveren van industriële afzuiginstallaties met een gaswasser/scrubber of een actief koolstoffilter op maat. Elke organisatie en elke sector is anders. Dit betekent ook dat elke organisatie gebaat is bij een individuele oplossing op maat.

 

Zoals hierboven al is aangegeven is het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat u de geur- of stankprobleem goed in de gaten houdt. In een aantal gevallen is het volgens de Arbo-wet zelfs verplicht om voor voldoende afzuiging/wassing te zorgen. De stoffen die vrijkomen kunnen schadelijk zijn om in te ademen of uit te stoten. Door het plaatsen van de juiste wasser/scrubber kunnen wij ervoor zorgen dat uw medewerkers in een betere leefzone / klimaat werken.

 

Graag vertellen wij u meer over de oplossingen die wij u kunnen bieden voor verschillende soorten geurproblemen en stankoverlast.

[ Gaswassers of Scrubbers / Actief koolfilter / Ventilatiesysteem op maat]

 

Industrieel Luchttechnisch geurprobleem

LMI lucht heeft vele jaren ervaring in het oplossen van industriële geur- en/of stankproblemen. Omdat wij bij vele organisaties verschillende soorten analyses hebben mogen uitvoeren en naar aanleiding daarvan een afzuiginstallatie op maat hebben mogen plaatsen is gebleken dat veel problemen van vergelijkbare aard zijn. Uw probleem zal ons dus niet onbekend zijn en graag komen wij met een oplossing op maat voor uw organisatie.

LMI lucht heeft de volgende, veel voorkomende, problemen al meerdere keren succesvol op weten te lossen:

 • Er is een verkeerd soort filter geïnstalleerd/geadviseerd dat geen oplossing biedt voor uw probleem/vraagstelling.

 • Er is te weinig capaciteit in uw afzuiginstallatie om voldoende af te zuigen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • Uitbreiding fabriekshal

 • Foutieve inventarisatie van de probleemstelling

 • Meer uitstoot bij de bron

 

[ Probleemanalyse / Meting op locatie / Best mogelijke oplossing op maat]

 

Industriële luchttechnische oplossingen

Voor uiteenlopende industriële geurproblemen zijn verschillende oplossingen aan te bieden. In sommige gevallen zijn er meer oplossingen mogelijk om het geurprobleem op te lossen, maar soms is er ook slechts één juiste oplossing mogelijk voor de parameters die binnen uw bedrijf van toepassing zijn. Wij garanderen u dat wij u hierbij op de juiste manier ondersteunen om samen met u het probleem op te lossen. Op zoek naar een oplossing die voor u zo goedkoop en duurzaam mogelijk is.

U kunt hierbij denken aan een industriële afzuiginstallatie gecombineerd met een gaswasser, scrubber, actief koolfilter, industrieel ventilatiesysteem of  warmteterugwinning. Alles natuurlijk volledig op maat geëngineerd voor uw specifieke situatie. Hieronder lichten wij graag de verschillende soorten mogelijkheden toe.

Industriële afzuiginstallatie met een actief koolfilter op maat​

Een industriële afzuiginstallatie met een actief koolstoffilter is ideaal voor het filteren van geur dragende droge lucht, waardoor het koolstoffilter optimaal werkt. Het grote voordeel van actief kool is dat het microporeus is. Voor iedere geur dragende droge lucht is een type kool te selecteren. Zo kunnen er actief koolfilters voor geurreductie gemaakt worden van pindadoppen, vruchtpitten, rijstschillen, kokosnoten, houtsnippers, steenkool, turf of hout. Kool gemaakt van kokosnoten levert de kleinste poriën op, waardoor het uitermate geschikt is voor luchtzuivering.
 

 

Industriële afzuiginstallatie met gaswasser/ scrubber op maat 

Een industriële afzuiginstallatie met een gaswasser of scrubber wordt vaak gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook bij varkenshouderijen is deze afzuiginstallatie een vaak gebruikte oplossing.

De installatie filtert de geurstoffen uit de lucht of het gas door gebruik te maken van absorptie. Om het gas of de lucht in de wasser of scrubber te ‘wassen’ wordt gebruik gemaakt van een scrubber/wasvloeistof. In de basis wordt er vaak water gebruikt en per situatie wordt vastgesteld welke wasvloeistof van toepassing is. De wasvloeistof wordt bij de klant empirisch vastgesteld. De vloeistof wast de geur-beladen luchtstroom, zodat er frisse lucht achterblijft. Hierbij wordt de vervelende geur op moleculair niveau afgebroken.

Industriële afzuiginstallatie met een ventilatiesysteem op maat

Ventileren is het vervangen of verversen van de lucht in bepaalde ruimtes. Voor kleine ruimtes is dit relatief makkelijk te realiseren, maar voor grote fabriekshallen is het verstandig om dit op te laten lossen door een professional. Vaak werken er veel mensen in die betreffende productiehallen en staan er ook vaak nog machines die invloed hebben op de luchtkwaliteit. Om de medewerkers dan toch een goede luchtkwaliteit aan te bieden zal er vaak gebruik gemaakt moeten worden van grote installaties, die de aan- en afvoer van lucht regelen. Om achter de benodigde capaciteit te komen zal een berekening gedaan moeten worden.

LMI engineers ontwikkelen luchtbehandelingskasten, afzuiginstallaties, ventilatiesystemen, gaswassers of scrubbers voor de volgende industrieën:

 • Voedingsmiddelenindustrie

 • Zware industrie

 • Automobielindustrie

 • Farmaceutische industrie

 • Agrarische industrie

 • Recyclingindustrie

 • Papier/karton en grafische industrie

 • Afvalverwerkingsindustrie

 • Petrochemische fabrieken en raffinaderijen

 • Kunstmestindustrie

 • Chemische landbouwindustrie

 • Suikerindustrie

 

[ LMI Engineert & Ontwikkelt Gaswassers of Scrubbers / Klantconcepten op maat]

 

Gaswassers innovatieve oplossingen voor geur en emissie geplaatst door LMI in diverse industrieën 

Vleesverwerkende industrie

Als gevolg van het roken van vleeswaren ontstaat er vocht en geur. Het klimaat in de ruimte wordt afgezogen en de geur wordt gewassen in deze toren/scrubber/gaswasser. Deze installatie is volledig uit RVS vervaardigd.

Afgas-systeem van een oven

In de oven worden stalen onderdelen schoon gebrand met een hoge temperatuur. Door dit proces ontstaat er een chemische verontreiniging. Deze proceslucht wordt terug gekoeld naar circa 50 graden waarna een twee-traps wassingsproces plaatsvindt.

Voedingsmiddelenindustrie

Tijdens het verwerken van groentes, kruiden en andere ingrediënten tot aan een kant & klare maaltijd ontstaat er een geur. Deze installatie zuigt de geurhoudende lucht aan vanuit de ruimte/keuken. De lucht wordt gewassen met een milieuvriendelijke wasvloeistof die mag worden geloosd op het rioleringssysteem. Dit conform de geldende milieuwetgeving. Deze installatie werkt t.o.v. de traditionele systemen (te denken valt aan actief kool) vele malen beter en is milieuvriendelijk en 'groen'.

Suikerindustrie

Tijdens het proces van suikerbiet tot suiker ontstaat er geur. Deze geur wordt gewassen/ontgeurd in de scrubber. De installatie heeft een capaciteit van circa 60.000 m3/h en is vervaardigd uit RVS. Om  het dauwpunt tegen te gaan als gevolg van de temperatuurverschillen is de installatie thermisch geïsoleerd.

Composteer-inrichting

Tijdens het composteren van GFT in een tunnel komt er o.a. ammoniakdamp vrij. Deze ammoniakdamp wordt via een tunnel afgezogen en gefilterd. Het filtratieproces vindt plaats in een bio-bed waarna de lucht gezuiverd is. De capaciteit van deze installatie is ca. 100.000 m3/h. De procesleidingen zijn vervaardigd uit HDPE, RVS en volbad verzinkt staal.

FAQ gaswassers, actief koolstoffilters en geur

 • Wat is een Gaswasser?

Een gaswasser of scrubber is een reinigingsinstallatie waarin lucht (gas) door middel van een wasvloeistof wordt ontdaan van een of meerdere verontreinigende stoffen. Deze stoffen worden door de wasvloeistof geabsorbeerd en ingekapseld of op moleculair niveau afgebroken.

 • Wat is een actief koolfilter? 

Een actief koolfilter is een filter voorzien van een speciaal behandelde koolstof die door absorptie allerlei stoffen aan zich kan binden en dus uit de droge lucht kan onttrekken. 

 

Contactformulier

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen op het gebied van lucht-, klimaat en geluid gerelateerde issues? Laat dan uw gegevens achter en wij komen er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bij u op terug.