Waarom zou je willen meten?

Een luchttechnische meting is een meting die wordt uitgevoerd om verschillende aspecten van de luchtkwaliteit en -condities in een bepaalde ruimte te beoordelen. Dit zal worden gedaan om te bepalen of de luchtveiligheid, comfortniveaus en het energieverbruik voldoen aan de vereiste normen en richtlijnen.

Meten = Weten

LMI focust zich op totaal­oplossingen en ziet het belang ervan in hoe urgent het is om te weten wat de oorzaken zijn van vocht, geur, condens, koude, warmte & stof die productie processen belemmeren en van invloed kunnen zijn op de medewerkers en milieu. Door een meting verzamelen wij waarnemingen, derhalve voeren wij een meting uit.

Werkwijze LMI

Metingen worden door LMI uitgevoerd door gespecialiseerde technici. Wij adviseren & rapporteren u graag bij het optimaliseren van de luchttechnische vraagstukken. Ons doel: de energie-efficiëntie te verbeteren en te voldoen aan de normen en veiligheidseisen op het gebied van luchtkwaliteit.

Thema's die wij meten

  1. Luchtsnelheidsmeting: De luchtsnelheidsmeting wordt gebruikt om stroomsnelheden in de ruimte en of in toe -, en afvoer kanalen te beoordelen.
  2. Luchtvolumemeting: Dit meet de luchthoeveelheid die wordt verplaatst over een bepaalde tijd, uitgedrukt in kubieke meters per uur (m³/h). Het is evident voor het bepalen van de benodigde ventilatie factor voor o.a. luchtbehandelings­systeem, het afzuigen van diverse processen denk aan stof, en of materiaal.
  3. Temperatuurmeting: Hiermee wordt de temperatuur van de lucht in een ruimte gemeten en of kanalen. Deze meting is nodig voor het vaststellen van het comfortniveau en voor het bewaken van de productieprocessen.
  4. Meting van vocht: Deze meting geeft aan de relatieve vochtigheid in de lucht. Het is belangrijk om de luchtvochtigheid binnen bepaalde niveaus te houden om condensatie, schimmelvorming en ander comfortproblemen te voorkomen.
  5. Luchtkwaliteit meting: Dit meet verschillende parameters, zoals de concentraties van verontreinigende stoffen, VOC's (vluchtige organische stoffen) en CO2-niveaus in de lucht. Het kan helpen bij het beoordelen van de binnen luchtkwaliteit en het identificeren van eventuele gezondheidsrisico's.

  • ± 1 minuut