Luchtbehandeling in grootkeukens: een veelkoppig monster

Grootkeukens vormen een forse uitdaging als het gaat om een stabiel binnenklimaat. Er worden bijvoorbeeld droge stoffen gemengd, er wordt gekookt of geblancheerd, producten worden gestoomd, gebakken, gefrituurd of bereid in een wok om vervolgens teruggekoeld of ingevroren en verpakt te worden. De aard van al deze processen en bewerkingen zorgt voor een grote verscheidenheid aan factoren die invloed uitoefen op de luchthuishouding.

Stof

Bij het storten, mengen en verwerken van droge stoffen zoals bakkersmeel en bestanddelen als kruiden en specerijen in poedervorm kan (fijn)stof vrijkomen dat een grote impact kan hebben op de gezondheid van medewerkers, denk aan astmatische klachten en grondstofallergieën. Bovendien zijn deze droge stoffen door hun hygroscopisch karakter bijzonder kritisch ten aanzien van de relatieve vochtigheid in de productieruimte.

Warmte

Veel van de processen in een grootkeuken hebben betrekking op het verhitten van producten, dat betekent dat al snel hoge temperaturen in de ruimte ontstaan. Temperaturen die voor werknemers niet prettig zijn om gedurende langere tijd in te werken en die de productiviteit en de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden.

Vocht en damp

Koken en blancheren, stomen, bakken, frituren, wokken, al deze processen zorgen voor veel vrijkomend vocht en vet- of oliehoudende dampen in de productieruimte. Daar komt bij de dagelijkse schoonmaak na productie, bijvoorbeeld met spuitlansen en water van hoge temperatuur, een garantie voor heel veel vocht en damp in de ruimte. Als al die damp en vocht niet snel en effectief worden afgevoerd zal dat leiden tot condensatie op muren, plafonds en machines. In het condensatievocht kunnen vervolgens schimmels en bacteriën ontstaan die een gevaar vormen voor de productkwaliteit en -veiligheid. Daarnaast kan het condensatievocht leiden tot corrosie op productiemachines en alle niet-RVS materialen in de ruimte.

Geur

Het bereiden van voedingsmiddelen en verwerken van ingrediënten, kruiden en geur- en smaakstoffen kan leiden tot een hoge geurvracht van de lucht in de ruimte en potentieel dus ook geuruitstoot naar de buitenlucht wanneer de lucht uit de ruimte wordt afgezogen. Het doel zou moeten zijn om de geurbelasting in de ruimte op een aanvaardbaar niveau te houden voor de medewerkers en om te zorgen dat de geuruitstoot naar de buitenlucht niet leidt tot overlast bij omwonenden.

Complexe materie integraal oplossen

In een grootkeuken is er dus een veelheid aan issues waarmee rekening gehouden moet worden. Al deze issues zullen in onderlinge samenhang bekeken worden om te komen tot een integrale oplossing. Er zal veel bronafzuiging nodig zijn voor de efficiënte afvoer van warmte, stof, damp en geur. De ruimte zelf zal ook optimaal geventileerd moeten worden, er moet voldoende toevoer zijn van geconditioneerde lucht, rekening houdend met het luchtvolume van de verschillende bronafzuigingen en het gewenste ventilatievoud om de luchtbalans in evenwicht te houden en een prettig werkklimaat te creëren. Belangrijk daarbij is om de luchtsnelheden in het oog te houden, de medewerkers moeten niet het gevoel hebben dat het heel erg tocht op hun werkplek. Om energetisch zo efficiënt mogelijk te werk te gaan kan gekeken worden naar mogelijkheden voor warmteterugwinning. Bij een hoog ventilatievoud kan het verlies aan temperatuur bij het afvoeren van retourlucht naar buiten met een wtw-installatie zoveel mogelijk beperkt worden.

LMI specialist in luchttechniek

LMI Lucht en Milieu Issues is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en plaatsen van luchttechnische totaal­oplossingen, met 35 jaar ervaring in onder meer de voedingsmiddelen­industrie en grootkeuken. Dat doen we op maat voor uw specifieke situatie en omstandigheden. Uiteraard helpen we u graag bij het maken van de juiste keuzes voor uw bedrijf en werkzaamheden. Heeft u vragen? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 088 - 118 6000 of een e-mail stuurt naar sales op lmilucht punt nl.

  • ± 2 minuten