Hoe voorkomt u gehoorschade op het werk?

Elk jaar melden zich ruim 3.000 werknemers bij de bedrijfsarts met gehoorklachten door lawaai. Veel van hen melden zich ziek omdat ze stress hebben of moe zijn doordat ze slecht kunnen communiceren. Anderen krijgen een ongeluk, omdat ze door hun slechte gehoor een gevaarlijke situatie te laat opmerken. Gehoorschade levert het bedrijfsleven hierdoor jaarlijks een flinke kostenpost op. Hoe voorkomt u gehoorschade op het werk?

Wanneer is geluid op het werk schadelijk?

Of geluid op het werk schadelijk is, hangt af van het volume en de tijdsduur die een werknemer aan dit volume wordt blootgesteld. In de Arbowet staat dat de risicogrens 80 decibel is bij een werkdag van 8 uur gedurende 5 dagen per week en 40 dienstjaren. Bij iedere 3 decibel meer, feitelijk een verdubbeling van de belasting, veranderen de eisen. Bij 83 decibel mogen werknemers bijvoorbeeld 4 uur per dag werken zonder gehoorbescherming. Bij 86 decibel is dat nog maar 2 uur. Vanaf 80 decibel is de werkgever volgens de Arbowet dan ook verplicht om werknemers gehoorbescherming aan te bieden. Vanaf 85 decibel zijn werknemers ook wettelijk verplicht deze bescherming te gebruiken.

Welke maatregelen kunt u nemen?

De Arbowet verplicht werkgevers in kaart te brengen of hun werknemers risico lopen op gehoorschade. Dat kan met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Welke maatregelen de werkgever vervolgens neemt, staat in de ‘arbeidshygiënische strategie’. Die maatregelen kunnen zijn:

  1. Maatregelen aan de bron: koop machines en apparaten die minder lawaai maken of pas ze aan.
  2. Collectieve maatregelen: plaats omkastingen, dempers of bijvoorbeeld afzuigers om het geluidsniveau te verlagen.
  3. Individuele maatregelen: plaats geluidswanden, schermen of bijvoorbeeld cabines waarin medewerkers hun werk kunnen doen.

Kies niet direct voor persoonlijke gehoorbescherming

De bovenstaande drie maatregelen zijn structurele en preventieve oplossingen die de werkgever eerst moet onderzoeken. In de praktijk blijkt echter dat veel werkgevers liever direct kiezen voor persoonlijke gehoorbescherming (zoals oordopjes) als oplossing. Reden hiervoor is dat werkgevers vooral de kosten zien van structurele maatregelen - en niet de baten. Persoonlijke gehoorbescherming heeft echter twee nadelen. Over een langere periode kunnen de kosten hoger worden dan van structurele oplossingen. En minstens zo belangrijk: persoonlijke gehoorbescherming wordt vaak niet gedragen door werknemers. Dat komt door onvoldoende kennis over het gevaar van geluid, sociale factoren (oordoppen zijn niet ‘stoer’) of simpelweg door ongemak, omdat communiceren bijvoorbeeld niet goed mogelijk is.

Voorkom gehoorschade op het werk structureel

Met structurele maatregelen tegen lawaai voldoet u aan de eisen van de Arbowet en de Wet geluidhinder. Bovendien zorgt u ermee voor een prettig werkklimaat én een lager ziekteverzuim. LMI helpt u graag de voor uw bedrijf beste oplossingen tegen geluidshinder te vinden én te plaatsen. Wij ontwerpen, bouwen en monteren oplossingen op maat voor geluidsisolatie op het werk. Denk daarbij aan omkastingen, geluiddempers, machine- of leidingbekledingen en geluidschermen. Heeft u vragen? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 088-11 86 000 of een e-mail stuurt naar sales op lmilucht punt nl.