whatsapp icoontje lmi
LMI Lucht en Milieu Issues
Diamantstraat 9
7554 TA Hengelo
  • Facebookpagina LMI
  • Twitter Pagina LMI
  • LinkedIn pagina LMI
  • Gray Google+ Icon
1/4

Luchttechnische oplossingen binnen de afvalverwerking- en recyclingsindustrie 

 

Onze jarenlange expertise in de afvalverwerkingsindustrie maakt dat wij zeer goed de issues die er spelen op ons netvlies hebben. We komen in deze industrie een veelheid aan problemen tegen rondom thema’s als stof, vocht, warmte geluid, geur en gassen/(schadelijke) dampen.

Elke afvalverwerker heeft zo z’n specifieke issues rondom deze thema’s en onze turn-key totaaloplossingen voorzien in het oplossen van deze problematiek. 

 

Door onze turn-key aanpak garanderen wij volledige ontzorging in de ontwikkeling, engineering, productie en implementatie van onze luchttechnische installaties.

[ kunststof | plastics | PVC ]

 

Veelvoorkomende lucht en klimaat gerelateerde Issues in de afval verwerkende en recyclingsindustrie

Binnen de afvalverwerkingsindustrie zijn diverse issues veel voorkomend. Op deze webpagina wordt dieper ingegaan op de problemen die wij veel tegenkomen binnen de afval en recyclingsbranche:

  • Stofproblemen

  • Geur en gassen

  • geluidsproblemen

  • Warmte

  • Vocht

[ Geur | Temperatuur | Stof | Geluid | Vocht ]

 

Stofproblemen in de afvalverwerkings en recyclingsindustrie

Binnen de recycling en afvalverwerking is stof een groot probleem. met name het vermalen van afval zorgt ervoor dat er veel stof vrij komt. 

 

We hebben al diverse afvalverwerkers geholpen bij het oplossen van hun stof probleem door implementatie van uitgekiende stofafzuigingsinstallaties, het implementeren van (HEPA) filters en voorzien in voldoende luchtverversing en ventilatie. 

 

Onze kennis van pneumatisch transport in combinatie met stofafzuigsystemen zorgen ervoor dat wij in staat zijn om op een efficiënte manier een zo’n optimaal mogelijk werkklimaat te creëren voor de medewerkers in uw productieomgeving. 

Geur en gassen

Binnen de afvalverwerking krijgt men onherroepelijk te maken met geur. De geur en damp last hangt veelal af van het soort afval dat verwerkt / opgeslagen wordt. Afhankelijk van de dampen/gassen en geuren. 

De overheid wil de overlast door geurhinder verminderen en stelt daarom geurbeleid op. Een van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld.

 

In deze handleiding is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau.

 

In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen  t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen. 

(Bron: Infomil geur)

Vocht en afvalverwerking / recycling 

afhankelijk van de manier van verwerken van afval en de te verwerken afvalstoffen zien we met regelmaat problemen rondom vocht. Met name bij de verwerking van GFT maar ook bij het reinigingsproces van kunststof wat in latere fasen weer verwerkt wordt tot een grondstof komt er vocht vrij. 

 

Condensvorming door een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV) is daardoor een veel voorkomend probleem in de recycling en afvalverwerking. voor de medewerkers binnen deze productieomgeving kan deze hoge vochtigheidsgraad als vervelend worden ervaren, zeker wanneer er ook nog eens een hoge temperatuur ontstaat.

 

Warmte en hitte bij de verwerking van afval

Naast recycling en scheiding van afval zien we nog steeds veel verbranding van afval als middel om de afval te verwerken. Veel afvalverwerkers worden gebruikt als afvalenergiecentrales, waarbij de verbranding van restafval ( niet recyclebaar afval ) wordt gebruikt om huishoudens of bedrijven te voorzien van elektriciteit en warmte. 

 

Kleinere afvalverwerkers kunnen bij de verbranding van restafval gebruik maken van warmteterugwinning om een zo’n duurzaam mogelijke kringloop te creëren. 

Geluidsproblemen bij afvalverwerking

we zien binnen de afvalwerking dat er veel problemen zijn op het gebied van geluid. voornamelijk binnen de processen waar grote vermalers worden ingezet om restafval te vermalen. Arbo technisch maar ook in het kader van de wet geluidhinder is dit een thema.

 

Om continuïteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat afvalverwerkers en bedrijf actief in de recycling zich houden aan de wettelijke normen die er liggen.

 

We hebben al diverse partijen geholpen met het oplossen van het geluidsprobleem door de ontwikkeling van innovatieve geluidsreducerende concepten te ontwikkelen. 

[ LMI Klantconcepten op maat in de afval en recyclingsindustrie ]

 

Werkwijze LMI lucht & milieu issues 

Out-of-the-box denken, een pragmatische aanpak, maar ook door een grondige inventarisatie op basis van metingen leveren wij unieke turn-key oplossingen binnen de papierindustrie.

 

Meer weten over onze werkwijze? Bekijk de “onze werkwijze” pagina voor meer informatie. 

 

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de afvalverwerkende industrie? Wij gaan graag met u het gesprek aan. 

 

Contactformulier

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen op het gebied van lucht-, klimaat en geluid gerelateerde issues? Laat dan uw gegevens achter en wij komen er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bij u op terug.